Výroční zprávy

Zprávy o činnosti muzea v pdf. formátu od roku 2004

Výroční zpráva
2004

Výroční zpráva
2009

Výroční zpráva
2014

Výroční zpráva
2019

Výroční zpráva
2005

Výroční zpráva
2010

Výroční zpráva
2015

Výroční zpráva
2020

Výroční zpráva
2006

Výroční zpráva
2011

Výroční zpráva
2016

Výroční zpráva
2021

Výroční zpráva
2007

Výroční zpráva
2012

Výroční zpráva
2017

Výroční zpráva
2022

Výroční zpráva
2008

Výroční zpráva
2013

Výroční zpráva
2018

Výroční zpráva
2023

Zřizovací listina / Rozpočet

Zřizovací listina organizace
- 2003 / pdf. formát

Dodatky ke Zřizovací listině
č. 1 - č. 6 / pdf. formát

Střednědobý výhled rozpočtu 2025-2026
Rozpočet rok 2024 / pdf. formát