VÝSTAVA

Permanentní p(l)ast

Petra Vichrová

MALÉ VÝSTAVÍ SÍNĚ
4. 8. – 18. 9. 2022

V současné době je jedním z hlavních témat ve společnosti ochrana životního prostředí ve spojitosti s trvale udržitelnými zdroji. V této souvislosti se mluví o ne/používání plastů, které nás obklopují na každém kroku. Výstava s názvem Permanentní p(l)ast prezentuje tvorbu Petry Vichrové, která se zaměřuje na hyperrealistické malby se zcela obyčejnými tématy a obsahy (ovoce, květiny), jež jsou umístěné v igelitových obalech. Přestože tyto výjevy nabízejí z výtvarného hlediska určitou vizuální přitažlivost, stísněnost uzavřeného prostoru v plastu často doprovází i hniloba, která odkazuje k pomíjivosti života i k problému nadprodukce konzumu a degradace zboží. Plast se stává atributem moderní společnosti, která se díky jeho používání dostává do dlouhotrvající či permanentní (?) pasti.


Kurátoři: Zuzana Duchková, Zdeněk Duda