VÝSTAVA


Tomáš Liška – Letokruhy

Malé výstavní síně
11. 9.  – 10. 11. 2024

 Autor byl absolventem magisterského studia katedry kresby a grafiky na ostravské Fakultě umění, kde pod vedením doc. Mgr. Josefa Daňka promoval v roce 2017. Vysokoškolským studiím předcházela léta strávená v jeho rodném Písku na Soukromé střední výtvarné škole. Výstava představí velkoformátové kresby pastelem i drobnější kresby a grafiky.
Tomáš Liška zemřel 14. února roku 2021 po dlouhé nemoci v pouhých 30 letech.