PŘEDNÁŠKA

Francouzové před Pískem (a také v něm)

O událostech z přelomu let 1741-42 přednáší Karel Klátil

Čtvrtek 10. 11. v 16 hodin / Přednáškový sál muzea

 Stran událostí na konci roku 1741 v Písku, se tři pánové, včetně Augusta Sedláčka mýlili. A to tak, že hodně. A všichni jejich následovníci to, bohužel, opakují po nich. I tabulky na kapličky se podle jejich údajů dělají (kdo by se odvážil opravovat klasiky…)

Řeč bude o bitvě, ke které málem u Písku došlo. Bojovat měla francouzsko-bavorská armáda s armádou uherské královny Marie Terezie. Co se tedy vlastně tenkrát stalo, kde, kdo u toho byl a hlavně kdy přesně? Nejen to, ale také velkou spoustu zajímavým informací o událostech v posledních dnech roku 1741, se můžete dozvědět 10. listopadu v přednáškovém sále Prácheňského muzea.