PŘEDNÁŠKA

Adolf Heyduk - Pootavský slavík


   Ke stému výročí úmrtí píseckého básníka přednáší PhDr. Jiří Prášek, ředitel Prácheňského muzea

Čtvrtek 9. 2. 2023 v 16 hodin / Přednáškový sál muzea