PŘEDNÁŠKA

Adolf Heyduk - Pootavský slavík

   Ke stému výročí úmrtí píseckého básníka přednáší PhDr. Jiří Prášek, ředitel Prácheňského muzea

V pondělí 6. února uplynulo rovné století od okamžiku, kdy ve svém bytě v Tyršově ulici skonal písecký básník
prof. Adolf Heyduk. Jeho osobnost si přiblížíme vzpomínkou Jiřího Práška ve čtvrtek 9. února. Téhož dne
dopoledne položí zástupci muzea a také Heydukovy rodné obce Předhradí u Skutče na básníkův hrob
na vyšehradském hřbitově květiny.

Čtvrtek 9. 2. 2023 v 16 hodin / Přednáškový sál muzea