DALŠÍ AKCE

Na křídlech ptáků

SEMINÁŘ

Přednáškový sál muzea
11. 10.  2022  / 9.00  - 13. 30 hodin
Přednáší Gabriela Dobruská

 Česká společnost ornitologická a Prácheňské muzeum v Písku vás zvou na akreditovaný seminář pro učitele.
O migraci ptáků a o nebezpečí na jejich cestách, nové fenomény migrace. Zaměření na čápa bílého – zajímavosti z jeho života, biologie druhu, informace o programu občanské vědy Čapí hnízda – jak se s dětmi zapojit.
Představena bude i nabídka výukových programů a exkurzí s odborníky.

Přihlášky do 9. října na:
www.birdlife.cz/seminare