PŘEDNÁŠKA


Pohlédni na tuto zemi
aneb jak jinak se podívat na kameny

Čtvrtek  8. 2. 2024 v 16 hodin / Přednáškový sál muzea
Přednáší: Mgr. Lumír Vozábal, přírodovědec, cestovatel a fotograf z Volar


Jedná se o jistou formu popularizace geologie, která vychází z turistiky a pozorování krajinných prvků až po využití kamene v lidské historii. Česká republika oplývá tvarově pestrými geologickými útvary, pestré jsou i horniny, které je vytváří. Na pestré geologické podloží navazuje i pestrá mozaika využití kamene člověkem. Překvapivý pohled na to vše přináší tato přednáška.

Mgr. Lumír Vozábal, je rodem z Netolicka, ale na svět před 73 roky řízením osudů přišel v Karlových Varech. Do svých 24 let vyrůstal a žil v Lokti nad Ohří. Otec, starý skaut, jej vedl ke vztahu k přírodě ať živé, či neživé. Navíc tomu nahrávala i krajina v okolí jejich bydliště. Řeka sevřená strmými skalami, těžba rud v okolí a časté nálezy nerostů na cestách při turistických výletech. Tam začala jeho láska k „šutrům“. Potom absolvoval studium na pedagogické fakultě v Plzni obor přírodopis a následovalo další rozšíření přírodovědných zájmů a zaměření na ochranu přírody. Tak vznikl i nápad jít učit na Šumavu. A tak se stalo před 49lety a kantořina a práce pro CHKO a NP Šumava se mu staly životním osudem. To vše ještě doplňuje tuláctvím a poznáváním krajin českých i jiných.