VÝSTAVA

Svatopluk Klimeš – Znamení

GALERIE
18. dubna  –  26. května 2024
Vernisáž ve čtvrtek 18. dubna 2024 v 17 hodin

Námět pro výstavu Svatopluka Klimeše v Prácheňském muzeu vznikl přímo při jeho návštěvě muzea. V jednom
z výstavních sálů byla natažena síť používaná k odchytu ptactva před kroužkováním, kterou zde zrovna sušili a opravovali. Autor si tím vzpomněl na vlastní zážitek, kdy se kroužkování jako pozorovatel sám zúčastnil, a protože tématu ptáků
se ve své tvorbě opakovaně věnuje, obsah a ústřední objekt výstavy tím byl stanoven.
Výstava Znamení představí Svatopluka Klimeše v jeho klasické poloze, a to nejen co se týče formy, ale také s ohledem
na inspirace, obsah i přesah jeho děl. Jeho osobitá tvorba se vyznačuje vysokou autenticitou, syrovostí, ale zároveň pravdivostí výrazu. Ačkoli předpokladem pro vznik vystavených zvířecích otisků byla jejich smrt, autor k předmětům své tvorby přistupuje s pokorou a respektem, zachycuje jejich svobodu a energii a dává tak jejich životu pokračování.
Jak je pro autora zvykem, i tuto výstavu připravoval nejen s ohledem na konkrétní výstavní prostor, ale i na lokalitu
muzea. Ústřední ptačí, a obecně animální motiv proto doplňují díla inspirovaná Píseckem, kde Svatopluk Klimeš
pravidelně tráví čas na své chalupě.
 

Svatopluk Klimeš * 10. března 1944, Praha
Svatopluk Klimeš je český výtvarník, malíř, kreslíř, fotograf, multimediální umělec, performer a vysokoškolský pedagog.
V letech 1959—1963 vystudoval Střední uměleckoprůmyslovou školu v Praze. V letech 1967—1973 studoval
na Akademii výtvarných umění v Praze.
Pedagogické činnosti se sám věnoval vice jak dvacet let, a to na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. V roce 2003 byl jmenován docentem a mezi lety 2001—2006 působil jako proděkan.
Výstavou v Prácheňském muzeu v Písku autor symbolicky oslaví své osmdesáte narozeniny. Svoji tvorbu zde nepřestavuje poprvé. V Galerii muzea byla ke shlédnutí kolekce jeho děl již v roce 2017. O dva roky poději mohli jeho propalované obrazy zhlédnout diváci též v Protivíně, kde má výtvarník chalupu a ateliér. Výstava byla instalována v Památníku města Protivína a nesla název VE VZDUCHU - VE VODĚ.  

Externí kurátorka: Kateřina Turková