PŘEDNÁŠKA - PROMÍTÁNÍ


Klenoty města Písku. Promítání fotografií Aloise Němce

Čtvrtek 20. 10. 2022 v 16 hodin / Přednáškový sál muzea