PŘEDNÁŠKA


Velký Depot u Týna nad Vltavou

Archeologický výzkum vojenského cvičiště z doby Marie Terezie

Čtvrtek  4. 4. 2024 v 16 hodin / Přednáškový sál muzea
Přednáší: prof. PhDr. Rudolf Krajíc, CSc.

Historicky výjimečná lokalita, která v letech 1749-1778 sloužila k výcviku armády Marie Terezie jako dělostřelecké cvičiště, se nachází nedaleko jihočeského města Týn nad Vltavou. V terénu dosud připomíná tuto významnou památku několik jednotlivostí - především sousoší (Kalvárie), poloha Na Šancích a tzv. epolement.
Od r. 2020, kdy byla podepsána spolupráce v oblasti archeologické památkové péče mezi Městem Týn nad Vltavou a Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, probíhá na lokalitě průběžný archeologický výzkum, zaměřený na podrobnou dokumentaci památky, na nedestruktivní terénní průzkumy a na lokální odkryvy, související především
s poznáváním zaniklých vojenských objektů a způsobů provozování cvičiště.
O historii Velkého Depotu a archeologických nálezech z let 2020-2023 pojednává shora uvedená přednáška.