PŘEDNÁŠKA

Svatý Hřeb z Milevska


Přednášejí: PhDr. Pavel Břicháček, Západočeské muzeum v Plzni | PhDr. Mgr. Bedřich Přemysl Hanák,
O. Praem., Ph. D., Královská kanonie premonstrátů na Strahově | Jiří Šindelář, Naše historie, z. s.

Čtvrtek 13. 4. 2023 v 16 hodin / Přednáškový sál muzea

VIDEO k přednášce

Relikvie byla objevena při průzkumu a dokumentaci středověké trezorové místnosti, ukryté v mohutné kamenné zdi kostela sv. Jiljí v Milevsku. Objev se stal na přelomu roku 2020 a 2021 celosvětovým virálem.
V průběhu roku 2020 byla zkoumána soustava dutin v mohutné kamenné zdi kostela sv. Jiljí v Milevsku. Z důmyslné skrýše uvnitř středověkého trezoru byly následně vyzvednuty trosky dvojice dřevěných schránek zdobených zlatem a stříbrem. „Vedle většího množství ozdob ze zlatého a stříbrného plechu byl mezi troskami identifikován železný hřeb označený zlatým křížkem. Podařilo se tedy vyzvednout historický artefakt, který středověká společnost považovala za jednu z nejvzácnějších křesťanských relikvií na světě – část hřebu ze Svatého Kříže,“
vysvětluje archeolog Pavel Břicháček, který u objevu byl.
V roce 2021 a 2022 proběhly práce konzervační, restaurátorské i nedestruktivní průzkum a dokumentace.
To vše pod záštitou a za finanční podpory Jihočeského kraje. Výsledky analýz jsou důležitými vodítky
pro správnou interpretaci celého nálezu.
Neskrývá se pod zlatým křížkem v hřebu ještě nějaké další cizorodé těleso? Jak celý relikviář původně vypadal?
Z jaké doby jednotlivé části jsou? Kdy byl relikviář do nepřístupné dutiny uložen? Proč byla vnější schrána
zdobena pouze ozdobami z drahého kovu a proč zde nemáme drahé kameny, které by se daly
na takovém objektu očekávat?
Na některé z těchto otázek již odpovědi známe a ve čtvrtek 13. dubna 2023 tak budou některá z dalších tajemství Milevského relikviáře odhalena veřejnosti.