PŘEDNÁŠKA

Svatý Hřeb z Milevska


Přednášejí: PhDr. Pavel Břicháček, Západočeské muzeum v Plzni | PhDr. Mgr. Bedřich Přemysl Hanák,
O. Praem., Ph. D., Královská kanonie premonstrátů na Strahově | Jiří Šindelář, Naše historie, z. s.

Čtvrtek 13. 4. 2023 v 16 hodin / Přednáškový sál muzea