Další akce

Pátek 3. 6. od 19 hodin / zahájení na nádvoří muzea

MUZEJNÍ NOC s Kelty

Slavnostní zahájení výstavy Keltové na jihu Boiohaema

Nádvoří muzea / Nádvoří bývalé obchodní akademie / Expozice a parkány muzea

Komentované prohlídky výstavou

Výroba švartnových náramků / skleněných korálků / dobové obuvi
Lití bronzu / Tkaní na karetkách / Předení na přeslenu a tkaní na stavech / Ražba mincí / Ražba na kůži / Lukostřelba / Mletí na žernovu / Rozdělávání ohně starými technikami / Textil postaru

Keltští bojovníci a druid / Hudba  -  skupina Dálach

Občerstvení

Celorepublikový festival muzejních nocí nabízí pestrý program v muzeích po zavírací době. Odehrává se na přelomu měsíců května a června a v Písku letos připadá na pátek 3. 6. Prácheňské muzeum muzejní noc dva roky nepořádalo kvůli nejisté pandemické situaci, o to s větší radostí se tentokrát těší na návštěvníky. Keltská muzejní noc byla zvolena kvůli tématu největší letošní letní výstavy Keltové na jihu Boiohaema. Ta totiž bude zároveň s muzejní nocí otevřena a v rámci večera bude také možné navštívit komentované prohlídky touto novou archeologickou expozicí. Muzejní noc startuje v 19 hodin na hlavním nádvoří, poté se program přesouvá dovnitř do muzea, na nádvoří bývalé obchodní akademie i na hradní parkány.

Muzeum se zaplní řemeslníky, kteří budou předvádět zejména tradiční keltská řemesla, takže k vidění bude výroba švartnových náramků, skleněných korálků a dobové obuvi, lití bronzu, tkaní na karetkách, předení na přeslenu, ražba mincí a ražba na kůži. Na muzejní noci vítáme i děti – rodinný program najdete na parkánech, kde si děti vyzkouší lukostřelbu, mletí na kamenném žernovu, tkaní na stavech a možná se dokonce naučí rozdělávat oheň starými technikami. Na nádvoří bývalé obchodní akademie můžete navštívit dočasnou muzejní hospůdku, kde mimo nápojů bude k ochutnání pečený keltský kančík. Samozřejmě nesmí chybět hudba, tříčlenný soubor Dálach bude hrát po celý večer. Několikrát za večer budete moct spatřit ukázky potyček keltských bojovníků a po muzeu se bude pohybovat i druid.
Zda bude věštit budoucnost nebo konat oběti, to neví ani pořadatelé.

Přesný časový harmonogram programu dostanete u vstupu na muzejní noc. Začátek je v 19 hodin, konec ve 22,30 hodin. Vstup do muzea na tuto akci je tradičně volný, pro lepší odhad počtu návštěvníků muzeum prosí o vhození mince za každého účastníka do připravené truhličky.