VÝSTAVA


Mezipaměť

Výstava maleb Ivana Bukovského

GALERIE MUZEA

22. 8. - 29. 9. 2024
Vernisáž 21. 8. 2024 v 17 hodin

 

Výstava s názvem Mezipaměť prezentuje tvorbu malíře Ivana Bukovského z posledních čtyř let, v níž se zaměřoval na témata pojetí všeobecného lidství v kontextu současnosti. Autor je představitelem české Nové figurace a ve svých obrazech často reflektuje životní zkušenosti z mnohých nelehkých období minulé i nynější doby v jejich tragice a nelítostném osudovém souboji, avšak nabízí i pohled plný naděje a pochopení. Nechává ožívat starozákonní příběhy,
v nichž hledá podobenství pro dnešního člověka. 

Kurátoři: Zuzana Duchková, Zdeněk Duda