VÝSTAVA

O píseckých šicech

aneb C. K. Priv. ostrostřelecký sbor v Písku

Chodba knihovny PM
1. 3. - 1. 5.  2022

… aneb co po nich zbylo. Ten dovětek je důležitý — výstava není vyčerpávajícím přehledem historie nejstaršího píseckého spolku, nýbrž představuje několik desítek předmětů, které se po píseckých “šicech“ dochovaly až do dnešních dob.

Není jich bohužel mnoho – bude-li návštěvník hledat jinde obdivované malované terče, nenajde je. Ty zdejší byly totiž již roku 1853, po zrušení střelnice na městském ostrově, zničeny novými nájemci.

I tak je však na výstavě řada zajímavých artefaktů. Nejstarším kusem je lafeta salutního kanónu městského vojska a o něco dále i hmoždýře, které děla po sto letech při slavnostních příležitostech nahradily. Mezi ukázkami výzbroje zdejších ostrostřelců najde návštěvník, mimo jiné, i dvě čestné šavle dvou výrazných osobností sboru – velitele Abunda Pompeho a setníka Tomáše Vokouna. I dochované součásti stejnokroje jsou cennými památkami na existenci sboru, který v Písku působil až do roku 1925.

Autor výstavy: Karel Klátil
Kurátor: Mgr. Jan Kouba

O píseckých šicech… - Spherical Image - RICOH THETA