PŘEDNÁŠKA


Jak mu dřeva a hlína povídaly

K 150. výročí narození sochaře Františka Bílka


Přednáší PhDr. Jiří Prášek, ředitel Prácheňského muzea v Písku

Čtvrtek 3. 11. 2022 v 16 hodin / Přednáškový sál muzea

Chýnovský rodák František Bílek (1872- 1941), jehož stopadesáté výročí narození si právě připomínáme, byl všestranný umělec, mystik, symbolista a výrazná tvář českého sochařství konce 19. a první poloviny 20. století. Byl však nejen sochař, ale také malíř, grafik, keramik, architekt, spisovatel a filozof, velmi ovliněný silnou vírou v Boha. V Písku po něm máme krásný relief v Heydukově domě, Pomník legionářům na Mírovém náměstí je dílem jeho bratra Antonína.