PŘEDNÁŠKA


Istanbul – brána Orientu

Jediné město na světě, které se rozkládá na dvou kontinentech

Přednáší Miloslav Martan ze Strakonic, profesionální cestovatel a fotograf

Čtvrtek 24. 11. 2022 v 16 hodin / Přednáškový sál muzea