VÝSTAVA


EX Tempore
Teodor Buzu, Pavel Klíma, Vít Pavlík

GALERIE MUZEA
1. 3.  –  14. 4. 2024
Vernisáž 7. 3. 2024 v 17 hodin

Komentovaná prohlídka výstavy s autory:  20. 3. 2024 od 16 hodin

Na výstavě Ex tempore představí svoji tvorbu tři autoři. Teodor Buzu, Pavel Klíma a Vít Pavlík – přátelé, pedagogové, Jihočeši, členové Asociace jihočeských výtvarníků. Společně představili své práce na výstavě v moldavské národní galerii. V pozměněné podobě, avšak pod stejným názvem ji budou moci spatřit i návštěvníci Prácheňského muzea. Hlavním motivem cele výstavy je krajina. Teodor Buzu pracuje technikou akvarelu a jeho krajinomalba je lyrická a symbolistní. Pavel Klíma vytváří obrazy fauvistické barevnosti, ve kterých kombinuje malbu akrylem s kresbou olejovými pastely, svým pojetím se přibližuje malíři Karlu Valtrovi. Vít Pavlík svými plátny oslavuje krajinu svého domova – Šumavu, kterou v osobitém malířském pojetí posouvá na samu hranici abstraktní malby.

Teodor Buzu
*1960 / Drasliceni, Moldavsko
Původem moldavský umělec Teodor Buzu je absolventem Akademie designu a umění v Charkově (ateliér prof. O. Veklenka). Za svoji tvorbu získal několik významných ocenění. Například rumunský státní řád “COMANDOR” nebo čestný titul Maestru in Arta - Mistr umění udělovaný prezidentkou Moldavské republiky Majou Sanduovou. Pravidelně se účastní zahraničních i domácích sympozií a výstav. Ve své tvorbě se věnuje malbě velkoformátových akvarelů, kresbě i užité grafice. Od roku 1987 žije v Táboře, kde působí jako učitel na základní umělecké škole. Je členem
Asociace jihočeských výtvarníků a pražské výtvarné skupiny Torzo.

Pavel Klíma:
* 1971 / Tábor
Pavel Klíma je politik, pedagog a výtvarník. V letech 1991 až 1996 studoval na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
v oboru český jazyk a výtvarná výchova. Více jak dvacet let se pedagogické profesi věnoval, zpočátku jako učitel a později ředitel základní a mateřské školy. V současné době zastává post poslance Parlamentu České republiky.
Původně se věnoval figurální malbě v posledních více jak deseti letech je hlavním námětem jeho obrazů krajina. Na svých malbách zachycuje
vlastní vize viděné krajiny. Je pro něj důležitý proces malby a touha stále posouvat svůj výtvarný projev a neustrnout na již dosažených kvalitách.  
Dva roky působil jako kurátor v Galerii Malšice. Je členem výtvarných skupina KOSA, Asociace jihočeských výtvarníků a FF16.

Vít Pavlík
*1976 / Volary
Vít Pavlík je absolventem Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, kde studoval obor učitelství pro umělecké školy. V současné době působí jako ředitel Základní umělecké školy ve Volarech. V uměleckém prostředí se realizuje též jako organizátor výstav, sympozií a mnoha mezinárodních projektů. Je prezidentem Asociace jihočeských výtvarníků. Ve své tvorbě se věnuje malbě a fotografii. Nejnovější projekt jej zavedl k malbě na přírodní kamenné desky. Ve svých obrazech se oprostil od věcného zobrazování skutečnosti, přesto lze v abstrahovaných tvarech a dynamických tazích štětcem vnímat v jeho tvorbě neoblomnou sílu přírody Díla prezentuje na výstavách v České republice i zahraničí – v Německu, Rakousku, Francii, Belgii, Itálii, Slovensku, Polsku, Severní Makedonii, Moldávii a USA.