DALŠÍ AKCE

Abeceda tradičních řemesel

19. 6.  – 23. 6. / 8, 30 – 12, 30 hodin
Akce určená žákům na konci školního roku. Děti nahlédnou pod ruce šikovným krajkářkám, košíkáři, dráteníkovi a keramičce. Některá řemesla si budou moci vyzkoušet a domů si odnesou drátěný výrobek.
Určeno pro děti ze ZŠ, podívat se však může i veřejnost. Koná se v prostorách celého muzea.
Školy se mohou objednávat na telefonu 382 201 111.