PŘEDNÁŠKA

Klenoty barbarských králů

Přednáší  Doc. Mgr. Jaroslav Jiřík, Ph.D., archeolog Prácheňského muzea

Čtvrtek 12. 1.  2023 v 16 hodin / Přednáškový sál muzea

Klenoty barbarských králů jsou tématem přednášky vedoucího archeologa Prácheňského muzea Jaroslava Jiříka, která se koná ve čtvrtek 12. ledna v 16 hodin v přednáškovém sále. Nedávné nálezy drahocenných šperků z 5. a 6. století na Rakovnicku otevřely nové cesty výzkumu doby stěhování národů na našem území. Tyto klenoty mají totiž blízké protiklady ve zlatých pokladech v hrobech barbarských králů v Apahidě v Rumunsku a dále v hrobě franského krále Childericha
v belgickém Tournai. Vůbec poprvé v historii šperkařství se u nich setkáváme s užitím českého granátu. Přednáška publikum zavede na obchodní cesty spojující Středomoří s Indií a Baltikem, navštívíme tehdejší šperkařské dílny
i raně středověké královské dvory.