VÝSTAVA

Protivínský lazaret za I. světové války


Komentovaná prohlídka s kurátory výstavy 11. 10. od 16 hodin


  Historicko-dokumentační výstava o léčení raněných vojáků na protivínském zámku za Velké války. Výstava připomene jednu etapu v dějinách protivínského zámku – dobu I. světové války, kdy jeho prostory sloužily Rakousko–uherské armádě jako lazaret. Byl zřízen jako odbočka Červeného kříže Terezií ze Schwarzenberga
a řídícím lékařem zde byl známý protivínský lékař – Dr. Křišťan Pokorný. 

PAMÁTNÍK MĚSTA PROTIVÍNA  11. 8. - 30. 10. 2022