Výzkum v Prácheňském muzeu

Geologické stránky muzea

Muzeum disponuje unikátní sbírkou nerostného bohatství...

VÍCE

Pevnosti bronzového věku

Internetová procházka po hradištích jižních Čech z doby bronzové... 

VÍCE

Blog

Naši vědci a historikové pro vás pravidelně připravují zajímavé články o své neobyčejné práci...

VÍCE