GALERIE MUZEA

Historie Galerie Prácheňského muzea v Písku se píše od roku 1950-1951, kdy muzeum získalo k užívání řadu místností ve druhém patře budovy bývalých tereziánských kasáren. Tři z nich byly vyčleněny pro budoucí obrazovou galerii.

K zásadní rekonstrukci prostor došlo však až koncem roku 1959 a následujících deset výstavních let bylo z dnešního pohledu až neuvěřitelných. Například v roce 1961 byla uspořádána ve spolupráci s Alšovou jihočeskou galerií velká výstava obrazů a kreseb Františka Kupky. Událost přesáhla svojí výjimečností místní region a napomohla vstoupit písecké galerii do obecného povědomí. Zcela výjimečná byla i výstava „Světové malířství 1900 – 1925,“ připravená ve spolupráci s organizací UNESCO, díky které zavítaly do písecké galerie obrazy nejzvučnějších umělců. Jména autorů? Třeba Georges Braque, Paul Cézanne, Vincent van Gogh, Marc Chagall, Paul Klee, Henri Matisse, Joan Miró, Claude Monet, Pablo Picasso či Auguste Renoire. „Zlatý věk“ galerie uzavřela v roce 1970 výstava grafik Jana Konůpka. Konůpkovo dílo se vpravdě nesetkalo se zájmem nastupující normalizační garnitury. Miroslav Pechánek, typograf, grafik, designér a tehdejší kurátor výtvarných sbírek muzea, byl nucen odejít a s nastupující normalizací započal nejen pro píseckou galerii neblahý čas.

Koncem roku 1984 započala generální rekonstrukce tehdejšího Okresního muzea. To bylo pod názvem Prácheňské muzeum v Písku znovu zpřístupněno návštěvníkům v roce 1993, ale Galerie byla slavnostně otevřena až o dva roky později. V roce 1995 novou éru pod vedením kurátorky Ireny Mašíkové - Konštantové zahájila výstava z vlastních sbírek s názvem „Obrazy z depozitáře.“ Úvodním slovem ji otevřel právě její „legendární“ kurátor Miroslav Pechánek.

Tři místnosti ve druhém patře hlavního objektu.
1. místnost: 17,5 x 7,5 m
2. místnost: 3,0 x 7,5 m
3. místnost: 8,2 x 7,5 m

MALÉ VÝSTAVNÍ SÍNĚ

Historicky druhý výstavní sál Prácheňského muzea v Písku byl otevřen po rekonstrukci muzea v roce 1993.

Dvě místnosti v přízemí hlavního objektu.
1. místnost: 7 x 7 m
2. místnost: 8 x 7 m

CHODBA KNIHOVNY

Třetí a nejmenší výstavní sál Prácheňského muzea v Písku byl otevřen v roce 1996 a je určen komornějším výstavám a projektům.

Jedna stěna chodby v prvním patře hlavního objektu.
délka: 25,5 m

VÝSTAVNÍ SÁL PAMÁTNÍKU MĚSTA PROTIVÍNA

Pravidelná výstavní činnost se v Památníku města Protivína datuje rokem 1996. Náměty výstav jsou často přírodovědné či cestovatelské, což odráží tematické zaměření Památníku. Nechybí však ani výstavy výtvarné či ty, které mapují historii regionu dolního Podblanicka.   

Místnost v prvním patře objektu.
7 x 4 m