PŘEDNÁŠKA

Za autory písně "Ty stará vojenská plovárno..."

Přednáší Mgr. Josef Motyka

Čtvrtek 9. 3. 2023 v 16 hodin / Přednáškový sál muzea

Pravidelná čtvrteční muzejní přednáška vás tentokrát zavede na plovárnu. Spolupracovník muzea Josef Motyka
se totiž vydává Za autory písně „Ty stará vojenská plovárno…“ k 90. výročí uvedení díla píseckých hudebníků A. Weila, J. Jara a L. Danešové. Zájemci o regionální historii jména těchto muzikantů už jistě slyšeli, možná
však v jiném významu. O jejich společné tvorbě ve 30. letech minulého století není dosud příliš mnoho známo.
Jak to dohromady souznělo advokátu Arnu Weilovi, hudebnímu pedagogovi Jožo Jarovi
a pěvkyni Ludmile Danešové a kde všude ve společenském životě starého Písku působili?
To se dozvíte 9. března v 16 hodin v přednáškovém sále muzea.

Bude doplněno fotografiemi a dokumenty ze sbírek muzea a osobních archivů.