Památník města Protivína

Městské muzeum v Protivíně bylo slavnostně otevřeno v roce 1932. Bylo umístěno v I. patře bývalé obecní školy na protivínském náměstí. Ač se v roce 1981 dostalo celé muzeum do správy tehdejšího Okresního muzea v Písku, nachází se v úplně stejné budově i dnes. Naleznete zde moderní, interaktivní historicko-etnografické expozice představující region dolního toku řeky Blanice.

Tradiční historické expozice se mezi léty 2000 až 2008 rozrostly o specializovanou expozici s názvem Exotická příroda. Vybudoval ji známý jihočeský cestovatel a přírodovědec RNDr. Karel Pecl. Návštěvník prochází pralesem, savanou, pouští či se dokonce ocitne v mořské hlubině, a v diorámatech vždy nalezne typické obyvatele pro jednotlivá prostředí.

Současné historické expozice jsou otevřeny od léta roku 2012 a určitě zaujmou jak dospělého tak dětského návštěvníka. Jsou zaměřeny na dějiny města jako centra celého regionu, nechybí části věnující se významným fenoménům regionu – pivovarnictví, železnici, působení rodu Schwarzenbergů, dalším významným osobnostem, ale i každodennímu životu v Protivíně a okolí. Expozice se umístily na 3. místě v soutěži Gloria Musealis 2013.

Malé sympatické muzeum navíc disponuje nově zrekonstruovaným výstavním sálem pro dočasné výstavy, které zpravidla kurátoři ladí tak, aby korespondovaly s regionem Protivínska nebo zde mají prostor profesionální i amatérští fotografové přírody.

Upozornění pro návštěvníky: Památník města Protivína je přístupný pouze po schodech -  (I. patro bez výtahu, 18 schodů)

Expozice památníku

Historické

 Pravěké a raně středověké osídlení na dolní Blanici

Dějiny města Protivína

Protivínská každodennost na přelomu 19. a 20. století

Exotická příroda

 Exotický svět hmyzu
Exotický svět pod mořskou hladinou
Exotický svět hor, savan, pouští a pobřeží řek a jezer
Exotický svět pralesů a mořských pobřeží

Výstavní sál pro krátkodobé výstavy