VÝSTAVA


Jihočeské archeologické toulky Jiřího Fröhlicha

Malé výstavní síně
pondělí 5. 2. – pátek 9. 2.  2024 / pondělí 12. 2. – sobota 17. 2. 2024 / vždy 9 – 15 hod.

 

Dne 19. prosince 2023 zemřel ve svých 77 letech dlouholetý pracovník Prácheňského muzea v Písku,
archeolog Jiří Fröhlich. Jiří Fröhlich zasvětil celý svůj život archeologii, jíž se věnoval od svých 11 let. Byl všestranně nadaný a jeho zájem v regionální archeologii zasahoval od nejstarších dob doby kamenné po archeologii novověku. K jeho zvláštním zálibám patřily sběry štípané kamenné industrie, výzkum těžby zlata na Písecku, výzkum šumavských skláren a obecně archeologie města Písku a jeho širokého okolí. Během svého působení v Prácheňském muzeu v Písku zásadním způsobem rozšířil archeologickou sbírku, kde se věnoval především záchranné archeologii. Byl autorem tisícovky odborných i naučných článků a studií a řady knih. Měl velké zásluhy o popularizaci oboru a představení archeologických objevů široké veřejnosti. Dlouhodobě byl vedoucím Archeologického oddělení Prácheňského muzea. Archeologická komunita v jižních Čechách se rozhodla jeho dílo a osobnost připomenout a uctít vzpomínkovou výstavou.

Kurátoři: O. Chvojka - J. Jiřík - T. Hiltscher - E. Průchová