VÝSTAVA

Keltové na jihu Boiohaema

Galerie muzea
3. 6. - 11. 9.  2022

Největší výstavní počin píseckého muzea v letošní letní sezóně představí nejnovější archeologické nálezy z období starší doby železné (800 př. n. l. až zlom letopočtu). Předměty budou zasazeny do každodenního života tehdejších obyvatel, důraz bude kladen rovněž na jejich symbolický význam. Výstava bude plná drobných archeologických příběhů a zároveň návštěvník nahlédne i pod pokličku archeologům a pochopí metody současného multidisciplinárního výzkumu.
Doba Keltů představuje civilizační zvrat spojený s řadou vymožeností – zejména se zpracováním železa a skla, na výrazně vyšší úroveň Kelti povznesli i další řemesla jako bylo například hrnčířství nebo zpracování jantaru. Zásadní bylo také napojení našich zemí na Středomoří. Některá z keltských center moci vznikla i na Písecku, jak o tom svědčí nálezy z mohyl na Hradišti u Písku, v Nevězicích a nejnověji v Tálíně. Je pravděpodobné, že k umístění tohoto centra přispěl rozvoj těžby aluviálního zlata, které se zároveň stává důležitým exportním artiklem.
Expozice bude v duchu současných přístupů využívat moderních technologií a pomocí QR kódů, umístěných ve výstavě, vznikne anglická mutace výstavních textů. Výstava Kelti na Písecku představí písecký region jako významný středoevropský prostor v rámci vývoje doby železné.

Kurátor výstavy: Mgr. Jaroslav Jiřík, Ph.D.