PŘEDNÁŠKA

Alternativní výlet za teplem: KUBA

O výletu do socialismu na kole přednáší Ing. Vít Čenovský, cestovatel a fotograf ze Strakonic

Čtvrtek 5. 1. v 16 hodin 2023 v 16 hodin / Přednáškový sál muzea

V životě se každý člověk ocitne jednou za čas na rozcestí. Častokrát váhá a nemůže se rozhodnout kudy a kam se vydat. Přemýšlí, dumá a přešlapuje na místě. A někdy pomůže k rozhodnutí malá informace nebo rada kolemjdoucího. Odměnou pak jsou zážitky z nádherné a neporušené přírody, z míst, kde žijí sice chudší, ale o to upřímnější lidé s otevřeným srdcem.