Archiv výstav
a akcí

Přednáška: Navždy spolu

Přednáška: Navždy spolu

Čtvrtek 30. 11. 2023 v 16 hodin | Přednáškový sál muzea | Životní osudy siamských dvojčat, sester Blažkových | Přednáší: Vladimír Šindelář, ředitel Milevského muzea

Seminář: Dobré otázky (nejen) pro environmentální výchovu

Seminář: Dobré otázky (nejen) pro environmentální výchovu

UPOZORNĚNÍ: kapacita naplněna | Pondělí 27. 11. 2023 , 9 - 16 hodin | Přednáškový sál muzea | seminář pro učitele, lektorky Mgr. Jana Modrá / STŘEVLIK - Středisko ekologické výchovy Libereckého kraje a PhDr. Kateřina Jančaříková, Ph.D., Pedagogická fakulta UK Praha. Metoda „dobrých“ otázek pochází od zahraničních didaktiků matematiky a je přizpůsobena pro environmentální výchovu a didaktiku biologie, případně další vyučovací předměty.

Literární odpoledne: Zdislava z Lemberka

Literární odpoledne: Zdislava z Lemberka

Neděle 26. 11. 2023 v 16 hodin | Památník Adolfa Heyduka, Tyršova 438, Písek | Pořad připravila a uvádí Stanislava Hošková, Dobříš

Přednáška: Šumava z ptačí perspektivy – Lipensko a Julské Alpy

Přednáška: Šumava z ptačí perspektivy – Lipensko a Julské Alpy

Čtvrtek 16. 11. 2023 v 16 hodin | Přednáškový sál muzea | Přednáší: Vladislav Hošek ze Čkyně, známý profesionální fotograf | Můžete se těšit na novou porci úchvatných záběrů ze Šumavy, tentokrát z oblasti Lipna a z ptačí perspektivy – od Vítkova hrádku až po Ostrý. Ve druhé části jeho přednášky se vypravíme do hor od našich hranic vzdálenějších – míst, která vyhledává řada lidí pro jejich krásu – slovinských Julských Alp.

Přednáška: Lidová muzika na Prácheňsku a dudáci

Přednáška: Lidová muzika na Prácheňsku a dudáci

Čtvrtek 9. 11. 2023 v 16 hodin | Přednáškový sál muzea | Přednáší: Mgr. Irena Novotná, etnografka Muzea středního Pootaví ve Strakonicích. | Prácheňský kraj na JZ Čech byl známý zpěvností a muzikálností svých obyvatel. Lidová hudba tu tvořila nedílnou součást života našich předků. Známá je především zdejší dudácká tradice, která pokračuje až do současnosti.

Přednáška: Tajemství přemyslovských artefaktů | Ztracené! Ukradené! Zapomenuté!

Přednáška: Tajemství přemyslovských artefaktů | Ztracené! Ukradené! Zapomenuté!

Čtvrtek 2. 11. 2023 v 16 hodin | Přednáškový sál muzea | Přednáší Mgr. Jan E. Svatoš, autor filmu "Až zařve lev" | Slavný český král Přemysl II. Otakar řečený železný a zlatý po sobě zanechal nejen založená města či státní reformy, ale i řadu historických otazníků. Z nich je možné složit mnohem pestřejší obraz doby jeho panování. V tomto historickém „puzzle“ se dozvíte o cenných předmětech, které zmizely, byly zničeny nebo ukradeny.

Přednáška: Venezuelou s batohem / 1. část

Přednáška: Venezuelou s batohem / 1. část

Čtvrtek 26. 10. 2023 v 16 hodin | Přednáškový sál muzea | Z dosud nevydané knihy dr. Karla Pecla. Obrázky, hudbou a komentáři doplní autor. | Text bude číst známý, nedávno zesnulý, herec Michal Pavlata, kterého velmi zaujala dosud nevydaná kniha dr. Pecla Venezuelou s batohem a proto ji načetl na pokračování pro Český rozhlas.

Přednáška: Příběhy nebeských jezdců

Přednáška: Příběhy nebeských jezdců

Čtvrtek 19. 10. 2023 v 16 hodin | Přednáškový sál muzea | (Ne)obyčejný život letců 311. čs. bombardovací perutě RAF. Přednáší PhDr. Dalibor Vácha, Ph.D., autor řady oceňovaných odborných i beletristických publikací, mimo jiné držitel Literární ceny Knižního klubu a nejnověji i Ceny Miroslava Ivanova za nejlepší literaturu faktu.

Přednáška: Lesk a bída obyvatel Písku v raném novověku

Přednáška: Lesk a bída obyvatel Písku v raném novověku

Čtvrtek 12. 10. 2023 v 16 hodin | Přednáškový sál muzea | Archeologické nálezy z posledních desetiletí přinášejí nové světlo i pro poznání životního stylu píseckých měšťanů v 16. a v první polovině 17. století. | Přednáší Doc. Mgr. Jaroslav Jiřík, Ph.D.

Přednáška: Nejpilnější český člověk - ke 180. výročí narození Augusta Sedláčka

Přednáška: Nejpilnější český člověk - ke 180. výročí narození Augusta Sedláčka

Čtvrtek 5. 10. 2023 v 16 hodin | Přednáškový sál muzea | Ve vzpomínce na ředitele píseckého muzea (1900-1926) si přiblížíme nejen jeho neuvěřitelně rozsáhlé dílo, ale také historikův každodenní život, včetně seznámení a soužití s manželkou Terezou, která byla o 40 roků mladší. | K jeho poctě byla letos k 180. výročí pojmenována planetka „Augustsedláček“. | Přednáší PhDr. Jiří Prášek, ředitel Prácheňského muzea

Světový festival ptactva

Světový festival ptactva

1. 10. 2023 od 9 do 13 hodin, Ornitologická pozorovatelna PM u rybníku Řežabinec / První říjnový víkend je již tradičně zasvěcen Festivalu ptactva, v rámci kterého organizují pro veřejnost ornitologové z České společnosti ornitologické vycházky do přírody spojené s pozorováním ptáků a fascinujícího fenoménu ptačí migrace spolu s dalším doprovodným programem. Vedou zoologové muzea Jiří Šebestian, Karel Pecl a další členové České společnosti ornitologické.

prof. PhDr. August Sedláček  |  pietní akt

prof. PhDr. August Sedláček | pietní akt

28. 8. v 10 hodin | bývalý hřbitov Nejsvětější Trojice v Písku | Prácheňské muzeum v Písku si Vás dovoluje pozvat na pietní akt k 180. výročí narození historika a archiváře prof. PhDr. Augusta Sedláčka, autora monumentálního díla "Hrady, zámky a tvrze Království českého". V pondělí 28. srpna 2023 v 10 hodin budou na historikův hrob na bývalém hřbitově Nejsvětější Trojice v Písku položeny květiny. Poté se v Rytířském sále Prácheňského muzea uskuteční předání certifikátu o pojmenování planetky "Augustsedláček".

47. Akce Acrocephalus

47. Akce Acrocephalus

23. 7. - 1. 8. 2023, Rybník Řežabinec u Ražic / Kroužkovácí tábor a výzkum ptáků na rybníku Řežabinec pod vedením zoologa PM. I letos Vás zveme k návštěvě - vítáme všechny zájemce, ať už ptáky pozorují desítky let nebo právě začínají. Těšíme se na Vás každý den od 6 do 18 hodin (nejvíce ale uvidíte, když přijdete ráno). Cesta: v Ražicích při příjezdu od Písku před železničním přejezdem doprava, kolem bašty a dále pěšky po naučné stezce kolem pozorovací věže. Tábor je na louce cca 200 m za věží.

Abeceda tradičních řemesel

Abeceda tradičních řemesel

19. 6. – 23. 6. / 8, 30 – 12, 30 hodin / Akce určená žákům na konci školního roku. Děti nahlédnou pod ruce šikovným krajkářkám, košíkáři, dráteníkovi a keramičce. Některá řemesla si budou moci vyzkoušet a domů si odnesou drátěný výrobek. Určeno pro děti ze ZŠ, podívat se však může i veřejnost. Koná se v prostorách celého muzea. Školy se mohou objednávat na telefonu 382 201 111.

KVĚTINOVÁ MUZEJNÍ NOC

KVĚTINOVÁ MUZEJNÍ NOC

Pátek 26. 5. 2023, zahájení v 19 hodin na nádvoří muzea | Každoročně se Prácheňské muzeum bezplatně otevírá široké veřejnosti v rámci Muzejních nocí. Téma zpravidla souvisí s některou z aktuálních výstav. Tento rok naváže na expozici s názvem Květomluva - Květiny ve výtvarném umění. Návštěvníkům nabídneme barokní střelnici s papírovými růžemi, dílnu se skleněnými květy, kováře kovajícího růži a muzejní pedagogický program. Rytířský sál vyzdoben historickými květinovými vazbami. Celou akci doprovodí kapela Florecitas.

Vítání ptačího zpěvu

Vítání ptačího zpěvu

Neděle 14. 5. 2023 v 6 hodin | Dolní nádvoří PM, vchod průchodem bývalé Obchodní akademie | Procházka časným nedělním ránem s ornitologem PM za ptáky města Písku. I tentokrát povede nejen do centra města. Začínáme tradičně - na dolním nádvoří PM před přednáškovým sálem. Dalekohledy vítány.

Přednáška: Jak zpívá les

Přednáška: Jak zpívá les

Čtvrtek 4. 5. 2023 v 16 hodin | Přednáškový sál muzea | Přednáší Ing. Michael Strnad z Chýnova | Povídání, a hlavně poslouchání ptačího zpěvu s terénním ornitologem

Přednáška: Zajetí německých generálů v písecké nemocnici

Přednáška: Zajetí německých generálů v písecké nemocnici

Čtvrtek 27. 4. 2023 v 16 hodin | Přednáškový sál muzea | Přednášku pronese Michal Plavec, historik Národního technického muzea v Praze. | Události konce druhé světové války na Písecku již popsalo mnoho autorů, ale dosud unikaly pozornosti okolnosti zajetí německých generálů 20. května 1945 v písecké nemocnici.

Přednáška: Úcta ke znamením a relikviím Kristova utrpení ve městě Písku

Přednáška: Úcta ke znamením a relikviím Kristova utrpení ve městě Písku

Čtvrtek 20. 4. 2023 v 16 hodin | Přednáškový sál muzea | Přednáší Mgr. Jan Adámek, historik starších dějin Prácheňského muzea

Přednáška: Svatý Hřeb z Milevska

Přednáška: Svatý Hřeb z Milevska

Čtvrtek 13. 4. 2023 v 16 hodin | Přednáškový sál muzea | Přednášejí: PhDr. Pavel Břicháček, Západočeské muzeum v Plzni | PhDr. Mgr. Bedřich Přemysl Hanák, O. Praem., Ph. D., Královská kanonie premonstrátů na Strahově | Jiří Šindelář, Naše historie, z. s.

Literární odpoledne:  Vůně azalek

Literární odpoledne: Vůně azalek

Neděle 2. 4. 2023 v 16 hodin | Památník Adolfa Heyduka, Tyršova 438, Písek | Připravila a uvádí Stanislava Hošková, Dobříš | Hra podle slavného románu Daphne du Maurier „Mrtvá a živá“

Přednáška: Splněný sen USA – cesta za mé vlastní hranice

Přednáška: Splněný sen USA – cesta za mé vlastní hranice

Čtvrtek 30. 3. 2023 v 16 hodin | Přednáškový sál muzea | Přednáší handicapovaný cestovatel Jakub Greschl z Holýšova. | Cesta je motivace a nic není nemožné. Americký sen byl cestou za vlastní hranice.

Přednáška: Karélie

Přednáška: Karélie

Čtvrtek 23. 3. 2023 v 16 hodin | Přednáškový sál muzea | Přednáší Mgr. Libor Drahoňovský z Lomnice nad Popelkou, jehož přednášky jsou v PM již proslulé.

Přednáška: Písek ve spárech klatovského gestapa

Přednáška: Písek ve spárech klatovského gestapa

Čtvrtek 16. 3. 2023 v 16 hodin | Přednáškový sál muzea | Přednášku s důrazem na období heydrichiády pronese Mgr. Lukáš Kopecký, historik a předseda Společnosti pro moderní dějiny Klatovska.

Přednáška: Za autory písně "Ty stará vojenská plovárno..."

Přednáška: Za autory písně "Ty stará vojenská plovárno..."

Čtvrtek 9. 3. 2023 v 16 hodin | Přednáškový sál muzea | Přednáška Mgr. Josefa Motyky, spolupracovníka Prácheňského muzea v Písku, k 90. výročí vydání společné písně píseckých hudebníků A. Weila, J. Jara a L. Danešové. Doplněno fotografiemi a dokumenty ze sbírek muzea a osobních archivů.

Přednáška: Milování v přírodě

Přednáška: Milování v přírodě

Čtvrtek 16. 2. 2023 v 16 hodin | Přednáškový sál muzea | O nejdůležitějším aktu na světě přednáší RNDr. Jiří Šebestian, CSc., zoolog PM

Přednáška: Adolf Heyduk - Pootavský slavík

Přednáška: Adolf Heyduk - Pootavský slavík

Čtvrtek 9. 2. 2023 v 16 hodin | Přednáškový sál muzea | Ke stému výročí úmrtí píseckého básníka přednáší PhDr. Jiří Prášek, ředitel Prácheňského muzea

Velké čtení spisovatelů jižních Čech VI.

Velké čtení spisovatelů jižních Čech VI.

Neděle 5. 2. a neděle 12. 2. 2023 v 16 hodin | Památník A. Heyduka, Tyršova 438, Písek | Po dvouleté odmlce, způsobené kovidovou pandemií, se do prostor Heydukova bytu v Tyršově ulicí vracejí jihočeští spisovatelé, aby veřejnost seznámili se svými aktuálními pracemi. U zrodu této tradice stál před osmi lety písecký básník Richard Uher.

Přednáška k výstavě "Dálnicí do pravěku"

Přednáška k výstavě "Dálnicí do pravěku"

Čtvrtek 2. 2. 2023 v 16 hodin | Přednáškový sál muzea | Přednáší Mgr. Erika Průchová a Ing. Tomáš Hiltscher z archeologického oddlělení PM v Písku

Přednáška: Poklad katedrály sv. Víta a české korunovační klenoty

Přednáška: Poklad katedrály sv. Víta a české korunovační klenoty

Čtvrtek 26. 1. 2023 v 16 hodin | Přednáškový sál muzea | Přednáší PhDr. Mgr. Jana Peroutková

Přednáška: Klenoty barbarských králů

Přednáška: Klenoty barbarských králů

Čtvrtek 12. 1. 2023 v 16 hodin | Přednáškový sál muzea | Přednáší Doc. Mgr. Jaroslav Jiřík, Ph.D., archeolog Prácheňského muzea

Přednáška: Alternativní výlet za teplem: KUBA

Přednáška: Alternativní výlet za teplem: KUBA

Čtvrtek 5. 1. 2023 v 16 hodin | Přednáškový sál muzea | O výletu do socialismu na kole přednáší Ing. Vít Čenovský, cestovatel a fotograf ze Strakonic

Přednáška: Kobka, zelí, pekelec aneb zajímavosti o kachlových kamnech

Přednáška: Kobka, zelí, pekelec aneb zajímavosti o kachlových kamnech

Čtvrtek 15. 12. 2022 v 16 hodin | Přednáškový sál muzea | Přednáší Mgr. Libor Soukup, prezident Cechu kamnářů ČR a PhDr. Hana Soukupová, etnografka. Součástí přednášky je i ukázka výroby kachle. Doprovodná akce k výstavě Teplo.

Předvánoční burza minerálů, drahých kamenů, šperků a fosilií

Předvánoční burza minerálů, drahých kamenů, šperků a fosilií

Sobota 10. 12. 2022 | 9-14 hodin | Sál haly Elim na píseckém Výstavišti. | Burza se po dvouleté přestávce způsobené epidemií covidu opět uskuteční. Písecká mineralogická burza je největší akcí tohoto druhu v jižních Čechách. Bohatá nabídka vystavovaného sortimentu zaujme obdivovatele sbírkových i dekorativních ukázek minerálů a fosilií, surových a broušených drahých kamenů a šperků.

Přednáška: Pastorální klarinet v české hudbě 18. a 19. století

Přednáška: Pastorální klarinet v české hudbě 18. a 19. století

Čtvrtek 8. 12. 2022 v 16 hodin | Přednáškový sál muzea | Přednáší a na historické hudební nástroje hraje MgA. Jiří Krejčí, Milevsko

Literární odpoledne: Půl století pod šminkou

Literární odpoledne: Půl století pod šminkou

Neděle 4. 12. 2022 v 16 hodin | Památník Adolfa Heyduka, Tyršova 438, Písek | Pocta herečce Evě Seemannové | Připravila Stanislava Hošková, Dobříš. | Po delší odmlce způsobené pandemií covidu se vrací zpět do interiéru bytu básníka Adolfa Heyduka občasné literární pořady. Mezi prvními přivítáme paní Stanislavu Hoškovou z Dobříše, která připravila, nastudovala a přednese pásmo vzpomínek na kariéru života herečky, jež na prknech, jež znamenají svět, prožila padesát let. Jsou to vzpomínky na role i monology, které dávno odvál čas, ale my si je v překrásném prostředí bytu, kterým prošly generace českých literátů, můžeme připomenout.

Přednáška: Kronika počátků. Opat Jarloch a Milevský letopis

Přednáška: Kronika počátků. Opat Jarloch a Milevský letopis

Čtvrtek 1. 12. 2022 v 16 hodin | Přednáškový sál muzea | Přednáší Mgr. Hedvika Kuchařová, Ph.D. z oddělení starých tisků Knihovny Královské kanonie premonstrátů na Strahově | Přednáška nabídne shrnutí dosavadních znalostí o významném historiografickém díle - kronice prvního milevského opata Gerlacha (počeštěně Jarlocha), která se dochovala v jediném středověkém rukopisu. Rukopis, jež obsahuje i opisy dalších děl, je navíc zčásti Jarlochovým autografem. Milevský opat Jarloch je tak jediným českých středověkým kronikářem, jehož rukopis známe.

Přednáška: Istanbul – brána Orientu

Přednáška: Istanbul – brána Orientu

Čtvrtek 24. 11. 2022 v 16 hodin | Přednáškový sál muzea | Jediné město na světě, které se rozkládá na dvou kontinentech. | Přednáší Miloslav Martan ze Strakonic, profesionální cestovatel a fotograf

Přednáška: Francouzové před Pískem

Přednáška: Francouzové před Pískem

Čtvrtek 10. 11. 2022 v 16 hodin | Přednáškový sál muzea | O událostech z přelomu let 1741- 42 přednáší Karel Klátil

Přednáška: Jak mu dřeva a hlína povídaly

Přednáška: Jak mu dřeva a hlína povídaly

Čtvrtek 3. 11. 2022 v 16 hodin | Přednáškový sál muzea | K 150. výročí narození sochaře Františka Bílka | Přednáší PhDr. Jiří Prášek, ředitel Prácheňského muzea v Písku

Přednáška: Klenoty města Písku

Přednáška: Klenoty města Písku

Čtvrtek 20. 10. 2022 v 16 hodin | Přednáškový sál muzea | Promítání fotografií Aloise Němce

Přednáška: Počátky vzduchoplavby na Písecku (1891-1914)

Přednáška: Počátky vzduchoplavby na Písecku (1891-1914)

Čtvrtek 13. 10. 2022 v 16 hodin | Přednáškový sál muzea | Přednáší: Michal Plavec, historik a kurátor sbírky letectví Národního technického muzea v Praze.

Na křídlech ptáků - seminář

Na křídlech ptáků - seminář

11. 10. 2022, od 9 do 13.30 hod. | Prácheňské muzeum v Písku | Česká společnost ornitologická a Prácheňské muzeum v Písku vás zvou na akreditovaný seminář pro učitele. Přednáší Gabriela Dobruská. O migraci ptáků a o nebezpečí na jejich cestách, nové fenomény migrace. Zaměření na čápa bílého – zajímavosti z jeho života, biologie druhu, informace o programu občanské vědy Čapí hnízda – jak se s dětmi zapojit. Představena bude i nabídka výukových programů a exkurzí s odborníky. Celý program a kontakty po rozkliknutí.

Přednáška: Šumava čarovná a Julské Alpy

Přednáška: Šumava čarovná a Julské Alpy

Čtvrtek 6. 10. 2022 v 16 hodin | Přednáškový sál muzea | Přednáší Vladislav Hošek ze Čkyně | Uvidíte novou porci úchvatných záběrů čarujícího světla ze Šumavy, tentokrát z oblasti Lipna – od Vítkova hrádku až po Ostrý. Ve druhé části jeho přednášky se vypravíme do hor od našich hranic vzdálenějších – slovinských Julských Alp.

Světový festival ptactva

Světový festival ptactva

Neděle 2. 10. 2022 od 9 do 13 hodin, Ornitologická pozorovatelna PM u rybníka Řežabinec u Ražic u Písku | V Ražicích - při příjezdu od Písku - před železničním přejezdem doprava | Kroužkování, pozorování ptáků, zajímavosti o nich | Vedou zoologové muzea a další členové České společnosti ornitologické

Korálková dílna s výtvarnicí Michaelou Paškovou II.

Korálková dílna s výtvarnicí Michaelou Paškovou II.

28. 7. 2022 | 15 – 18 hodin | Malé výstavní síně muzea, Doprovodná akce k výstavě „Z mých světů“ | Naučíte se vytvořit náramek technikou freeform peyot. Pro velký zájem přidáváme další termín. | Přihlášení předem u autorky: mis.mis@seznam.cz | Kurzovné činí 120 Kč - cena materiálu.

46. Akce Acrocephalus

46. Akce Acrocephalus

24. 7. - 2. 8. 2022, rybník Řežabinec | kroužkovácí tábor a výzkum ptáků na rybníce Řežabinec u Ražic pod vedením zoologa PM. I letos Vás co nejsrdečněji zveme k návštěvě. Těšíme se na Vás každý den od 6 do 18 hodin (nejvíce ale uvidíte, když přijdete ráno). Cesta: v Ražicích při příjezdu od Písku před železničním přejezdem doprava, kolem bašty a dále pěšky po naučné stezce kolem pozorovací věže. Náš tábor je na louce cca 200 m za věží.

ZRUŠENO / Vítání ptačího zpěvu

ZRUŠENO / Vítání ptačího zpěvu

Z technických důvodů je procházka za ptáky města Písku zrušena. Omlouváme se a děkujeme za pochopení.

Přednáška | O zcela zapomenutém spolku a trochu o muži, který miloval uniformy

Přednáška | O zcela zapomenutém spolku a trochu o muži, který miloval uniformy

Čtvrtek 21. 4. od 16 hodin | přednáškový sál muzea | Doprovodná akce k výstavě "O píseckých šicech" Přednáší: Karel Klátil

Komentovaná prohlídka k výstavě | Zaniklý svět na fotografiích E. S.  Vráze

Komentovaná prohlídka k výstavě | Zaniklý svět na fotografiích E. S. Vráze

Komentovaná prohlídka čtvrtek 21. dubna od 14 hodin | Výstavou provede: Mgr. Jan ŠEJBL, DiS. z Národního muzea – Náprstkova muzea asijských, afrických a amerických kultur

Minulost očima menšin - české a americké perspektivy

Minulost očima menšin - české a americké perspektivy

Beseda / Přednáškový sál muzea 23. 3. 2022 od 16 hodin. Debata o přístupu k citlivým tématům minulosti. Jak vypadají americká muzea otroctví či Indiánů a co o nich soudí ti, kterých se to týká? Jaké je srovnání s připomínkou citlivých témat v České republice?

Volání dálek ZOOGEOS – 30 let výzkumů

Volání dálek ZOOGEOS – 30 let výzkumů

Výstavu Volání dálek má na svědomí společnost Zoogeos Bohemia, jejímiž aktivními členy jsou i současní a minulí pracovníci našeho muzea – Jiří Šebestián a Karel Pecl. Přidejte se k nim a nahlédněte do světa zvířat!

MUZEJNÍ NOC 2019 ... s JITEXEM

MUZEJNÍ NOC 2019 ... s JITEXEM

Festival Muzejních nocí

MUZEJNÍ NOC 2018 ... s výtvarníky

MUZEJNÍ NOC 2018 ... s výtvarníky

Festival Muzejních nocí

MUZEJNÍ NOC 2017 ... s legionáři

MUZEJNÍ NOC 2017 ... s legionáři

Festival Muzejních nocí

MUZEJNÍ NOC 2016 ... s Karlem IV.

MUZEJNÍ NOC 2016 ... s Karlem IV.

Festival Muzejních nocí