Archiv výstav
a akcí

Přednáška: Navždy spolu

Přednáška: Navždy spolu

Čtvrtek 30. 11. 2023 v 16 hodin | Přednáškový sál muzea | Životní osudy siamských dvojčat, sester Blažkových | Přednáší: Vladimír Šindelář, ředitel Milevského muzea

Seminář: Dobré otázky (nejen) pro environmentální výchovu

Seminář: Dobré otázky (nejen) pro environmentální výchovu

UPOZORNĚNÍ: kapacita naplněna | Pondělí 27. 11. 2023 , 9 - 16 hodin | Přednáškový sál muzea | seminář pro učitele, lektorky Mgr. Jana Modrá / STŘEVLIK - Středisko ekologické výchovy Libereckého kraje a PhDr. Kateřina Jančaříková, Ph.D., Pedagogická fakulta UK Praha. Metoda „dobrých“ otázek pochází od zahraničních didaktiků matematiky a je přizpůsobena pro environmentální výchovu a didaktiku biologie, případně další vyučovací předměty.

Literární odpoledne: Zdislava z Lemberka

Literární odpoledne: Zdislava z Lemberka

Neděle 26. 11. 2023 v 16 hodin | Památník Adolfa Heyduka, Tyršova 438, Písek | Pořad připravila a uvádí Stanislava Hošková, Dobříš

Přednáška: Šumava z ptačí perspektivy – Lipensko a Julské Alpy

Přednáška: Šumava z ptačí perspektivy – Lipensko a Julské Alpy

Čtvrtek 16. 11. 2023 v 16 hodin | Přednáškový sál muzea | Přednáší: Vladislav Hošek ze Čkyně, známý profesionální fotograf | Můžete se těšit na novou porci úchvatných záběrů ze Šumavy, tentokrát z oblasti Lipna a z ptačí perspektivy – od Vítkova hrádku až po Ostrý. Ve druhé části jeho přednášky se vypravíme do hor od našich hranic vzdálenějších – míst, která vyhledává řada lidí pro jejich krásu – slovinských Julských Alp.

Přednáška: Lidová muzika na Prácheňsku a dudáci

Přednáška: Lidová muzika na Prácheňsku a dudáci

Čtvrtek 9. 11. 2023 v 16 hodin | Přednáškový sál muzea | Přednáší: Mgr. Irena Novotná, etnografka Muzea středního Pootaví ve Strakonicích. | Prácheňský kraj na JZ Čech byl známý zpěvností a muzikálností svých obyvatel. Lidová hudba tu tvořila nedílnou součást života našich předků. Známá je především zdejší dudácká tradice, která pokračuje až do současnosti.

Přednáška: Tajemství přemyslovských artefaktů | Ztracené! Ukradené! Zapomenuté!

Přednáška: Tajemství přemyslovských artefaktů | Ztracené! Ukradené! Zapomenuté!

Čtvrtek 2. 11. 2023 v 16 hodin | Přednáškový sál muzea | Přednáší Mgr. Jan E. Svatoš, autor filmu "Až zařve lev" | Slavný český král Přemysl II. Otakar řečený železný a zlatý po sobě zanechal nejen založená města či státní reformy, ale i řadu historických otazníků. Z nich je možné složit mnohem pestřejší obraz doby jeho panování. V tomto historickém „puzzle“ se dozvíte o cenných předmětech, které zmizely, byly zničeny nebo ukradeny.

Milan Kohout – Setkávání

Milan Kohout – Setkávání

2. 11. – 31. 12. 2023, vernisáž 1. 11. od 16 hodin, Malé výstavní síně | Milan Kohout představí svoji malířskou tvorbu posledních patnácti let. Výstava nese název "Setkávání" a vystihuje tak hlavní motiv pláten, na nichž autor maluje sám sebe ve společnosti přátel. Milana Kohouta známe především jako autora rozměrných litografií a ani na písecké výstavě nebude jeho grafická tvorba chybět.

ATELIERY LANGHANS PÍSEK | Závod pro veškerou fotografii

ATELIERY LANGHANS PÍSEK | Závod pro veškerou fotografii

1. 11. - 31.12. 2023, Chodba knihovny | Jméno Langhans v souvislosti s historií fotografování v Čechách není neznámé. Nejenom metropole Praha měla "svého" Langhanse (především v době ke konci 19. a počátku 20. století). Také město Písek bylo s tímto dobře zapamatovatelným názvem fotoateliéru spojeno poměrně dlouhou dobu. Vladimír Langhans své pracoviště v našem městě ale založil. Stalo se tak v roce 1926 v legendární Rybářské ulici.

Přednáška: Venezuelou s batohem / 1. část

Přednáška: Venezuelou s batohem / 1. část

Čtvrtek 26. 10. 2023 v 16 hodin | Přednáškový sál muzea | Z dosud nevydané knihy dr. Karla Pecla. Obrázky, hudbou a komentáři doplní autor. | Text bude číst známý, nedávno zesnulý, herec Michal Pavlata, kterého velmi zaujala dosud nevydaná kniha dr. Pecla Venezuelou s batohem a proto ji načetl na pokračování pro Český rozhlas.

Přednáška: Příběhy nebeských jezdců

Přednáška: Příběhy nebeských jezdců

Čtvrtek 19. 10. 2023 v 16 hodin | Přednáškový sál muzea | (Ne)obyčejný život letců 311. čs. bombardovací perutě RAF. Přednáší PhDr. Dalibor Vácha, Ph.D., autor řady oceňovaných odborných i beletristických publikací, mimo jiné držitel Literární ceny Knižního klubu a nejnověji i Ceny Miroslava Ivanova za nejlepší literaturu faktu.

Přednáška: Lesk a bída obyvatel Písku v raném novověku

Přednáška: Lesk a bída obyvatel Písku v raném novověku

Čtvrtek 12. 10. 2023 v 16 hodin | Přednáškový sál muzea | Archeologické nálezy z posledních desetiletí přinášejí nové světlo i pro poznání životního stylu píseckých měšťanů v 16. a v první polovině 17. století. | Přednáší Doc. Mgr. Jaroslav Jiřík, Ph.D.

Přednáška: Nejpilnější český člověk - ke 180. výročí narození Augusta Sedláčka

Přednáška: Nejpilnější český člověk - ke 180. výročí narození Augusta Sedláčka

Čtvrtek 5. 10. 2023 v 16 hodin | Přednáškový sál muzea | Ve vzpomínce na ředitele píseckého muzea (1900-1926) si přiblížíme nejen jeho neuvěřitelně rozsáhlé dílo, ale také historikův každodenní život, včetně seznámení a soužití s manželkou Terezou, která byla o 40 roků mladší. | K jeho poctě byla letos k 180. výročí pojmenována planetka „Augustsedláček“. | Přednáší PhDr. Jiří Prášek, ředitel Prácheňského muzea

Výstava jednoho dne  | JAN VÁVRA, výstava k 70. výročí narození

Výstava jednoho dne | JAN VÁVRA, výstava k 70. výročí narození

4. 10. 2023 od 16 hodin, Parkány muzea | V případě nepříznivého počasí se akce bude konat v Přednáškovém sále | Ctitelé fotografie budou mít možnost se na výstavě seznámit s výběrem z rozsáhlého souboru prací místního fotografa Jana Vávry. Autor je spojen se světem písecké fotografie zásadním způsobem. Dlouholetý člen fotoklubu, absolvent studia IVF SČF, vyučující na FAMO, letos oslavil své sedmdesáté narozeniny.

Světový festival ptactva

Světový festival ptactva

1. 10. 2023 od 9 do 13 hodin, Ornitologická pozorovatelna PM u rybníku Řežabinec / První říjnový víkend je již tradičně zasvěcen Festivalu ptactva, v rámci kterého organizují pro veřejnost ornitologové z České společnosti ornitologické vycházky do přírody spojené s pozorováním ptáků a fascinujícího fenoménu ptačí migrace spolu s dalším doprovodným programem. Vedou zoologové muzea Jiří Šebestian, Karel Pecl a další členové České společnosti ornitologické.

Písecké DEVADESÁTKY

Písecké DEVADESÁTKY

20. 9. - 29. 10. 2023, Chodba knihovny PM | Výstava fotografií | Výstava přibližuje atmosféru první porevoluční dekády. Zaměřuje se zejména na proměny veřejného prostoru a estetiky, politické a společenské dění, na transformaci v oblasti hospodářství a kultury. Připomíná ale také dobový nárůst rasismu, téma ochrany životního prostředí, sportovní úspěchy Kateřiny Neumannové i návštěvy prezidenta Václava Havla.

Pojďme mezi lidi | Portrét v českém umění ze sbírek Jiřího Hořavy

Pojďme mezi lidi | Portrét v českém umění ze sbírek Jiřího Hořavy

14. 9. – 31. 12. 2023, Galerie muzea | Vernisáž 13. 9. od 17 hodin | Výstava nabídne divákům procházku mezi portréty od slavných i méně známých autorů. K doplnění portrétní tvorby diváci mohou obdivovat i řadu žánrových obrázků. Stovku obrazů a plastik efektně zarámují ukázky méně běžných prací z kategorie užitého umění. | Pro školy: Nabídka edukačního programu k výstavě | Komentované prohlídky: 6. 12. v 16 hodin, 26. 12. v 15 hodin, 30. 12. v 15 hodin

Petr Brukner | Úplně obyčejný fotky

Petr Brukner | Úplně obyčejný fotky

8. 9. - 29. 10. 2023, vernisáž 8. 9. v 17 hodin, Malé výstavní síně | Letos osmdesátiletý herec Divadla Járy Cimrmana, nesmělý komik a především písecký rodák, který sice žije v Brandýse nad Labem, ale ke svému městu se hrdě hlásí a pravidelně ho navštěvuje. Jeho velkou životní vášní je fotografie a přibližně padesátku snímků z několika svých cyklů představí na letos na podzim v Prácheňském muzeu. | Vernisáž za účasti autora, úvodní slovo pronese Michal Pospíšil a o hudební doprovod se postará houslista a dirigent Oldřich Vlček

prof. PhDr. August Sedláček  |  pietní akt

prof. PhDr. August Sedláček | pietní akt

28. 8. v 10 hodin | bývalý hřbitov Nejsvětější Trojice v Písku | Prácheňské muzeum v Písku si Vás dovoluje pozvat na pietní akt k 180. výročí narození historika a archiváře prof. PhDr. Augusta Sedláčka, autora monumentálního díla "Hrady, zámky a tvrze Království českého". V pondělí 28. srpna 2023 v 10 hodin budou na historikův hrob na bývalém hřbitově Nejsvětější Trojice v Písku položeny květiny. Poté se v Rytířském sále Prácheňského muzea uskuteční předání certifikátu o pojmenování planetky "Augustsedláček".

Otakar Kavalír | Akvarely z Písku a okolí

Otakar Kavalír | Akvarely z Písku a okolí

3. 8. - 17. 9. 2023, Chodba knihovny PM | V nedávě době byl do sbírek Prácheňského muzea zakoupen drobný soubor prací Otakara Kavalíra, což dalo podnět k uspořádání této výstavy. Práce na listech ze skicáku naznačují, že byly vytvořeny přímo v plenéru. Malby jsou vytvořeny s velkým citem po techniku akvarelu. Autor věrně zachytil podobu krajiny, vesnic i samotného města Písku na přelomu 19. a 20. století.

47. Akce Acrocephalus

47. Akce Acrocephalus

23. 7. - 1. 8. 2023, Rybník Řežabinec u Ražic / Kroužkovácí tábor a výzkum ptáků na rybníku Řežabinec pod vedením zoologa PM. I letos Vás zveme k návštěvě - vítáme všechny zájemce, ať už ptáky pozorují desítky let nebo právě začínají. Těšíme se na Vás každý den od 6 do 18 hodin (nejvíce ale uvidíte, když přijdete ráno). Cesta: v Ražicích při příjezdu od Písku před železničním přejezdem doprava, kolem bašty a dále pěšky po naučné stezce kolem pozorovací věže. Tábor je na louce cca 200 m za věží.

Broučci, které bychom měli znát

Broučci, které bychom měli znát

27. 6. – 31. 10. 2023, Památník města Protivína | Základ výstavy tvoří obrázky brouků, které na sklonku svého života namaloval Vladimír Javorek, známý popularizátor entomologie, pedagog a muzikant. Tento rodák z Bystřice pod Hostýnem většinu života působil jako učitel ve Vizovicích a Otrokovicích, ale byl v kontaktu s entomology v celé republice. Jeho atlasy hmyzu, které sám také ilustroval, byly prvními a nepostradatelnými příručkami pro několik generací i píseckých entomologů.

Abeceda tradičních řemesel

Abeceda tradičních řemesel

19. 6. – 23. 6. / 8, 30 – 12, 30 hodin / Akce určená žákům na konci školního roku. Děti nahlédnou pod ruce šikovným krajkářkám, košíkáři, dráteníkovi a keramičce. Některá řemesla si budou moci vyzkoušet a domů si odnesou drátěný výrobek. Určeno pro děti ze ZŠ, podívat se však může i veřejnost. Koná se v prostorách celého muzea. Školy se mohou objednávat na telefonu 382 201 111.

 Drlíčov - čtvrť jako malovaná

Drlíčov - čtvrť jako malovaná

9. 6. - 30. 7. 2023, Chodba knihovny PM | Doprovodná výstava v rámci projektu Skálové - živobytí malby v 19. století. | Pokud by se dala některá písecká ulice či část města považovat za sídlo místní umělecké bohémy, byl by jím bezpochyby Drlíčov, kde genius loci místa vytrval až do 20. století.

Skálové - živobytí malby v 19. století

Skálové - živobytí malby v 19. století

9. 6. – 3. 9. 2023, Galerie muzea | Krajinomalba, portréty a náboženské obrazy malířů Skálů z Písku. František, Jan, Valentin, Quido a Josefina – dvě generace věnující se malbě v období romantismu. | Komentovaná prohlídka s kurátorkou výstavy: 30. 8. v 16 hodin

Žďákovský most. Ocelový most století

Žďákovský most. Ocelový most století

1. 6. - 3. 9. 2023, Malé výstavní síně | Výstava o jedné z nejznámějších staveb celého regionu - o Žďákovském mostu. "Žďákovák" je další z unikátů našeho mostního stavitelství – ocelový obloukový silniční most, pojmenovaný po zatopené osadě Žďákov, překlenul hladinu Orlické přehrady v roce 1967. | Komentované prohlídky: ve čtvrtek 10. 8. v 17 hodin s kurátorem Mgr. Janem Koubou a v sobotu 2. 9. s autorem výstavy a odborníkem na historii československého mostního stavitelství Tomášem Jandou, jeho prohlídky začínají v 10, 13 a 15 hodin.

KVĚTINOVÁ MUZEJNÍ NOC

KVĚTINOVÁ MUZEJNÍ NOC

Pátek 26. 5. 2023, zahájení v 19 hodin na nádvoří muzea | Každoročně se Prácheňské muzeum bezplatně otevírá široké veřejnosti v rámci Muzejních nocí. Téma zpravidla souvisí s některou z aktuálních výstav. Tento rok naváže na expozici s názvem Květomluva - Květiny ve výtvarném umění. Návštěvníkům nabídneme barokní střelnici s papírovými růžemi, dílnu se skleněnými květy, kováře kovajícího růži a muzejní pedagogický program. Rytířský sál vyzdoben historickými květinovými vazbami. Celou akci doprovodí kapela Florecitas.

Vítání ptačího zpěvu

Vítání ptačího zpěvu

Neděle 14. 5. 2023 v 6 hodin | Dolní nádvoří PM, vchod průchodem bývalé Obchodní akademie | Procházka časným nedělním ránem s ornitologem PM za ptáky města Písku. I tentokrát povede nejen do centra města. Začínáme tradičně - na dolním nádvoří PM před přednáškovým sálem. Dalekohledy vítány.

Přednáška: Jak zpívá les

Přednáška: Jak zpívá les

Čtvrtek 4. 5. 2023 v 16 hodin | Přednáškový sál muzea | Přednáší Ing. Michael Strnad z Chýnova | Povídání, a hlavně poslouchání ptačího zpěvu s terénním ornitologem

Přednáška: Zajetí německých generálů v písecké nemocnici

Přednáška: Zajetí německých generálů v písecké nemocnici

Čtvrtek 27. 4. 2023 v 16 hodin | Přednáškový sál muzea | Přednášku pronese Michal Plavec, historik Národního technického muzea v Praze. | Události konce druhé světové války na Písecku již popsalo mnoho autorů, ale dosud unikaly pozornosti okolnosti zajetí německých generálů 20. května 1945 v písecké nemocnici.

Přednáška: Úcta ke znamením a relikviím Kristova utrpení ve městě Písku

Přednáška: Úcta ke znamením a relikviím Kristova utrpení ve městě Písku

Čtvrtek 20. 4. 2023 v 16 hodin | Přednáškový sál muzea | Přednáší Mgr. Jan Adámek, historik starších dějin Prácheňského muzea

Přednáška: Svatý Hřeb z Milevska

Přednáška: Svatý Hřeb z Milevska

Čtvrtek 13. 4. 2023 v 16 hodin | Přednáškový sál muzea | Přednášejí: PhDr. Pavel Břicháček, Západočeské muzeum v Plzni | PhDr. Mgr. Bedřich Přemysl Hanák, O. Praem., Ph. D., Královská kanonie premonstrátů na Strahově | Jiří Šindelář, Naše historie, z. s.

SVATÝ HŘEB Z MILEVSKA

SVATÝ HŘEB Z MILEVSKA

Mimořádná krátkodobá výstava | Galerie panovníků 7. – 16. 4. 2023 | Unikátní nález z kláštera v Milevsku | "... podařilo se vyzvednout historický artefakt, který středověká společnost považovala za jednu z nejvzácnějších křesťanských relikvií na světě – část hřebu ze Svatého Kříže,“ vysvětluje archeolog Pavel Břicháček, který u objevu byl.

Literární odpoledne:  Vůně azalek

Literární odpoledne: Vůně azalek

Neděle 2. 4. 2023 v 16 hodin | Památník Adolfa Heyduka, Tyršova 438, Písek | Připravila a uvádí Stanislava Hošková, Dobříš | Hra podle slavného románu Daphne du Maurier „Mrtvá a živá“

Přednáška: Splněný sen USA – cesta za mé vlastní hranice

Přednáška: Splněný sen USA – cesta za mé vlastní hranice

Čtvrtek 30. 3. 2023 v 16 hodin | Přednáškový sál muzea | Přednáší handicapovaný cestovatel Jakub Greschl z Holýšova. | Cesta je motivace a nic není nemožné. Americký sen byl cestou za vlastní hranice.

Komentovaná prohlídka výstavy

Komentovaná prohlídka výstavy

Milování v přírodě | Galerie muzea | Komentované prohlídky s kurátorem výstavy RNDr. J. Šebestianem 29. 3. od 17 hodin

Přednáška: Karélie

Přednáška: Karélie

Čtvrtek 23. 3. 2023 v 16 hodin | Přednáškový sál muzea | Přednáší Mgr. Libor Drahoňovský z Lomnice nad Popelkou, jehož přednášky jsou v PM již proslulé.

Přednáška: Písek ve spárech klatovského gestapa

Přednáška: Písek ve spárech klatovského gestapa

Čtvrtek 16. 3. 2023 v 16 hodin | Přednáškový sál muzea | Přednášku s důrazem na období heydrichiády pronese Mgr. Lukáš Kopecký, historik a předseda Společnosti pro moderní dějiny Klatovska.

Přednáška: Za autory písně "Ty stará vojenská plovárno..."

Přednáška: Za autory písně "Ty stará vojenská plovárno..."

Čtvrtek 9. 3. 2023 v 16 hodin | Přednáškový sál muzea | Přednáška Mgr. Josefa Motyky, spolupracovníka Prácheňského muzea v Písku, k 90. výročí vydání společné písně píseckých hudebníků A. Weila, J. Jara a L. Danešové. Doplněno fotografiemi a dokumenty ze sbírek muzea a osobních archivů.

Přednáška: Milování v přírodě

Přednáška: Milování v přírodě

Čtvrtek 16. 2. 2023 v 16 hodin | Přednáškový sál muzea | O nejdůležitějším aktu na světě přednáší RNDr. Jiří Šebestian, CSc., zoolog PM

Přednáška: Adolf Heyduk - Pootavský slavík

Přednáška: Adolf Heyduk - Pootavský slavík

Čtvrtek 9. 2. 2023 v 16 hodin | Přednáškový sál muzea | Ke stému výročí úmrtí píseckého básníka přednáší PhDr. Jiří Prášek, ředitel Prácheňského muzea

Velké čtení spisovatelů jižních Čech VI.

Velké čtení spisovatelů jižních Čech VI.

Neděle 5. 2. a neděle 12. 2. 2023 v 16 hodin | Památník A. Heyduka, Tyršova 438, Písek | Po dvouleté odmlce, způsobené kovidovou pandemií, se do prostor Heydukova bytu v Tyršově ulicí vracejí jihočeští spisovatelé, aby veřejnost seznámili se svými aktuálními pracemi. U zrodu této tradice stál před osmi lety písecký básník Richard Uher.

Přednáška k výstavě "Dálnicí do pravěku"

Přednáška k výstavě "Dálnicí do pravěku"

Čtvrtek 2. 2. 2023 v 16 hodin | Přednáškový sál muzea | Přednáší Mgr. Erika Průchová a Ing. Tomáš Hiltscher z archeologického oddlělení PM v Písku

Přednáška: Poklad katedrály sv. Víta a české korunovační klenoty

Přednáška: Poklad katedrály sv. Víta a české korunovační klenoty

Čtvrtek 26. 1. 2023 v 16 hodin | Přednáškový sál muzea | Přednáší PhDr. Mgr. Jana Peroutková

 Dálnicí do pravěku - Mimořádná výstava

Dálnicí do pravěku - Mimořádná výstava

Malé výstavní síně 14. 1. - 5. 2. 2023 | Archeologický výzkum a nálezy z výstavby dálnice D4 | otevřeno denně 9 – 15. 30 hodin

Přednáška: Klenoty barbarských králů

Přednáška: Klenoty barbarských králů

Čtvrtek 12. 1. 2023 v 16 hodin | Přednáškový sál muzea | Přednáší Doc. Mgr. Jaroslav Jiřík, Ph.D., archeolog Prácheňského muzea

Přednáška: Alternativní výlet za teplem: KUBA

Přednáška: Alternativní výlet za teplem: KUBA

Čtvrtek 5. 1. 2023 v 16 hodin | Přednáškový sál muzea | O výletu do socialismu na kole přednáší Ing. Vít Čenovský, cestovatel a fotograf ze Strakonic