Blog 

aneb Zajímavosti z muzejního světa

Smrkovičtí formíři a slévači

Smrkovičtí formíři a slévači

S nárůstem počtu obyvatel byla řada venkovanů nucena hledat obživu mimo zemědělství. Objevuje se nová sociální vrstva – tzv. kovorolníci. Přestože měli malé hospodářství, hlavním zdrojem příjmu jim byla práce v továrně. Zejména okolí Plzně a Prahy tepalo proudy venkovských dělníků cestujících ze směny a na směnu, a to i vlaky z poměrně velkých dálek.

Nové exponáty

Nové exponáty

V letošním roce doznala stálá expozice archeologie drobného doplnění o několik zajímavých nálezů, které se dostaly do našeho muzea v uplynulých letech. Jako ochutnávku vám představíme některé z těchto artefaktů.