Blog 

aneb Zajímavosti z muzejního světa

Zvonek zelený – pták roku 2022

Zvonek zelený – pták roku 2022

Je to poměrně nenápadný pták a jak napovídá jeho jméno – zpěv opravdu připomíná známé citoslovce pro zvonění – „cililink“.

Domovní znamení Zlatý klíč

Domovní znamení Zlatý klíč

Prácheňské muzeum každoročně rozšiřuje svůj inventář o stovky, mnohdy i tisíce nových předmětů. V roce 2022 k nim přibylo známé domovní znamení.

Sochař Jiří Prachař a Písek

Sochař Jiří Prachař a Písek

Zamyšlení nad odkazem sochaře Jiřího Prachaře ve městě, které se stalo jeho domovem...

Archeologický výzkum na píseckém Velkém náměstí

Archeologický výzkum na píseckém Velkém náměstí

V souvislosti s pokládkou vedení teplovodu v současné době probíhá v celé trase výkopů v historickém jádru města Písku zjišťovací a záchranný archeologický výzkum Prácheňského muzea v Písku...

Podstavec sochy píseckého krále moří

Podstavec sochy píseckého krále moří

Výstavní činnosti uplynulý rok příliš nepřál, o to byl štědřejší v badatelské práci. Postupné sesedání terénu a rozpadání umělé skalky navršené roku 1903 v Palackého sadech odhalilo na podstavci, který do roku 1995 sloužil barokní Neptunově soše z bývalé kašny na Velkém náměstí, části ornamentální výzdoby.

Smrkovičtí formíři a slévači

Smrkovičtí formíři a slévači

S nárůstem počtu obyvatel byla řada venkovanů nucena hledat obživu mimo zemědělství. Objevuje se nová sociální vrstva – tzv. kovorolníci. Přestože měli malé hospodářství, hlavním zdrojem příjmu jim byla práce v továrně. Zejména okolí Plzně a Prahy tepalo proudy venkovských dělníků cestujících ze směny a na směnu, a to i vlaky z poměrně velkých dálek.