Blog 

aneb Zajímavosti z muzejního světa

Sochař Jiří Prachař a Písek

Sochař Jiří Prachař a Písek

Zamyšlení nad odkazem sochaře Jiřího Prachaře ve městě, které se stalo jeho domovem...

Archeologický výzkum na píseckém Velkém náměstí

Archeologický výzkum na píseckém Velkém náměstí

V souvislosti s pokládkou vedení teplovodu v současné době probíhá v celé trase výkopů v historickém jádru města Písku zjišťovací a záchranný archeologický výzkum Prácheňského muzea v Písku...

Podstavec sochy píseckého krále moří

Podstavec sochy píseckého krále moří

Výstavní činnosti uplynulý rok příliš nepřál, o to byl štědřejší v badatelské práci. Postupné sesedání terénu a rozpadání umělé skalky navršené roku 1903 v Palackého sadech odhalilo na podstavci, který do roku 1995 sloužil barokní Neptunově soše z bývalé kašny na Velkém náměstí, části ornamentální výzdoby.

Smrkovičtí formíři a slévači

Smrkovičtí formíři a slévači

S nárůstem počtu obyvatel byla řada venkovanů nucena hledat obživu mimo zemědělství. Objevuje se nová sociální vrstva – tzv. kovorolníci. Přestože měli malé hospodářství, hlavním zdrojem příjmu jim byla práce v továrně. Zejména okolí Plzně a Prahy tepalo proudy venkovských dělníků cestujících ze směny a na směnu, a to i vlaky z poměrně velkých dálek.

Nové exponáty

Nové exponáty

V letošním roce doznala stálá expozice archeologie drobného doplnění o několik zajímavých nálezů, které se dostaly do našeho muzea v uplynulých letech. Jako ochutnávku vám představíme některé z těchto artefaktů.