Návrat oltáře

V pondělí 4. dubna tohoto roku byla završena reinstalace oltáře sv. Marie Magdalény na jeho původní místo v píseckém kostele Nejsvětější Trojice, využívaném v posledních desetiletích jako Koncertní síň Trojice. Mohlo se tak stát i díky vstřícnosti vedení Centra kultury města Písek.

Oltář náleží k mobiliáři tohoto kostela, který po vynuceném vystěhování v roce 1973 převzalo písecké muzeum, jež také nyní uskutečnilo jeho kompletní restaurování. Obnovy celého retabula a výroby nového stipitu a mensy (původně zděných) se ujal restaurátor Mgr. Jaroslav Fuka. Oba obrazy, z nichž antependium bylo silně poškozeno, restaurovala Lenka Helfertová, ak. mal.

Oltář pochází pravděpodobně ze závěru první třetiny 17. století, podobně jako naproti němu roku 2019 obnovený oltář Panny Marie. Jde tedy o nejstarší zachované oltáře ve městě Písku. První písemná zmínka o nich je však poměrně pozdní, až z počátku dvacátých let 18. století. V následujícím období byl barokně upravován, zejména doplněním vrchního nástavce nesoucího chrismon – jméno Ježíšovo ve zkrácené podobě. V té době byl neznámým malířem znovu vymalován oltářní obraz titulární světice sv. Marie Magdalény, zobrazené zde jako kajícnice. Obraz na antependiu je o něco starší, z roku 1722, představuje návštěvu Nejsvětější Trojice u Abraháma.

Oba cenné doklady píseckého uměleckého řemesla jsou z tohoto období ojedinělé. Restaurování, k němuž mohlo být přistoupeno po dohodě o jejich budoucím umístění, odvrátilo jejich postupný zánik. Oltáře vhodně dotvářejí interiér stavby, jejíž sakrální původ nebyl nikdy zcela potlačen.

autor: Jan Adámek                                                                                                                                     další články autora