Velké náměstí 114, 397 24 Písek | tel.: +420 382201111 | fax: +420 382201114 | e-mail | Otevírací doba | Vstupné
Home

Zřizovatel: Jihočeský kraj
Krajský úřad
U Zimního stadionu 1952/2
37076, České Budějovicepočítadlo.abz.cz

aktualizováno: 2017-07-04

Aktuální programy 2017
Kliknutm otev?ete obrzek

Celý článek...
 
Připravili jsme pro vás:

41. ročník / Akce Acrocephalus
23. 7. – 1. 8.

Dvacátého třetího července 2017 začne v národní přírodní rezervaci Řežabinec, Řežabinecké tůně u Ražic v okrese Písek již 41. ročník odchytové kroužkovací akce Acrocephalus. Akce je pořádána přírodovědným oddělením Prácheňského muzea v Písku pravidelně od roku 1977.

Za tuto dobu bylo během výzkumu okroužkováno, změřeno, zváženo a všestranně vyzkoumáno více než 35 000 ptačích jedinců sto sedmi ptačích druhů.
Cílem odchytové kroužkovací akce je dlouhodobé monitorování stavu populace ptáků v jedné z ornitologicky nejvýznamnějších Národních přírodních rezervací v České republice.
Kroužkovací Akce Acrocephalus je otevřena i pro veřejnost, aby propagovala rezervaci Řežabinec, ochranu ptáků i celé přírody a její vědecké poznávání. V neposlední řadě slouží i k výcviku mladých adeptů kroužkování a budoucích biologů – většina dnešních profesionálních jihočeských ornitologů kdysi začínala Akcí Acrocephalus a řada z nich se k nám dosud vrací.
Odchyt je prováděn na třinácti stálých stanovištích, která jsou rozdělena do 3 územně-biotopových okruhů. Na stanovištích je nataženo celkem 222 metrů nárazových sítí. Odchycení ptáci jsou odnášeni do tábora, kde je každý exemplář podrobně popsán, okroužkován, zjištěna jeho kondice, tukové zásoby, určeno pohlaví a věk, stupeň pelichání atd.
Akce je otevřena pro všechny zájemce o získání informací o životě ptáků v rezervaci i mimo ni. Rádi pomůžeme začínajícím i pokročilejším ornitologům i jen zájemcům o přírodu.
Cesta: v Ražicích při příjezdu od Písku úplně těsně před železničním přejezdem doprava po malé asfaltové cestě, kolem bašty a za baštou před zákazem vjezdu, prosíme, zaparkujte. Pokračujte pěšky cestou po váté hrázi mezi rybníkem a tůněmi, kolem pozorovací věže PM až na louku za tůněmi, kde najdete náš tábor.
Každý den od 6 do 18 hodin. 

 

 


 


  
 

 
Galerie muzea
Aktuální výstava
8. 7. – 30. 8. 2017 / vernisáž 7. 7. v 17 hodin

Svatopluk Klimeš - práce z posledních let / obrazy
Komentovaná prohlídka 27. 7. v 17 hodin
 
Malé výstavní síně
Aktuální výstava
6. 7. – 3. 9. 2017 / vernisáž 6. 7. v 17 hodin

FAUNA A FLORA NA KARTÁCH aneb hrací karty jak je neznáte
 
Chodba knihovny
Aktuální výstava
29. 6. - 30. 7. 2017

Pavla Králová - Okovy člověka / obrazy
 
Pamatník města Protivína
Aktuální výstava

1. 5. – 6. 8. 2017

Protivín v obrazech / Vernisáž 2. 5. v 16 hodin
Výstava zobrazující město Protivín očima umělců v posledních třech staletích.

 

 
Portál byl realizován za finanční podpory města Písku (grantový program města Písku na podporu cestovního ruchu).
© 2017 www.prachenskemuzeum.cz