archeolog

Jaroslav Jiřík

☎ 382 201 123 / 728 101 790
jirik@prachenskemuzeum.cz

Odborné zaměření:

archeologie období stěhování národů 


Vzdělání:

1994 - 1998  Gymnázium Písek
1998 - 2004  Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Ústav prehistorie a rané historie a Ústav etnologie
2004 - 2010  Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Ústav prehistorie a rané doby dějinné, dizertační práce: „Čechy v době stěhování                                   národů“
2021               Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Archeologický ústav, habilitační práce: "Pohřebiště doby stěhování národů v Praze -                               Zličíně. Fragment populace doby stěhování národů z pohledu typologie, chronologie a prostorových vztahů na pohřebišti"

v muzeu od roku 2002