Velké náměstí 114, 397 24 Písek | tel.: +420 382201111 | fax: +420 382201114 | e-mail | Otevírací doba | Vstupné
Home arrow Odborná pracoviště arrow Novodobé dějiny

Zřizovatel: Jihočeský kraj
Krajský úřad
U Zimního stadionu 1952/2
37076, České Budějovicepočítadlo.abz.cz

aktualizováno: 2021-06-18

Pracoviště nových a nejnovějších dějin

Mgr. Zdeněk Duda

Kliknutm otev?ete obrzek
Kliknutm otev?ete obrzek
Kliknutm otev?ete obrzek
Podstatnou náplní činnosti pracoviště je správa rozsáhlé podsbírky zvané Historická, jež ve více než dvanácti tisících evidenčních položkách obsahuje na 27 000 sbírkových předmětů se vztahem k dějinám města Písku především druhé poloviny 20. století.  Prostřednictvím konzultací, přednášek, výstav a dalších prezentačních činností je podsbírka pravidelně zpřístupňována odborné i široké veřejnosti.

Historické sbírky muzea nebyly původně nijak tematicky a chronologicky členěny. Jejich část, související s přípravou zamýšleného Památníku odboje Prácheňska, byla z ideologických důvodů zničena za druhé světové války v roce 1941. V padesátých letech ideologická likvidace postihla i sbírkové předměty náboženského charakteru. Teprve v šedesátých letech došlo k postupnému vydělování historické podsbírky. Vládní usnesení o dokumentaci současnosti, stejně jako příprava a otevření nové expozice v roce 1984, přispěly k jejímu zkatalogizování. V osmdesátých letech byla k podsbírce přičleněna část sbírkového fondu z delimitovaného Památníku města Protivína.

Před rokem 1989 se činnost pracoviště soustředila především na kulturně-osvětovou práci a tzv. komplexní dokumentaci současnosti, zde realizovanou zvláště v podobě fotografické dokumentace průmyslové a zemědělské výroby na území píseckého okresu. V devadesátých letech byla pozornost pracovníka Zdeňka Jíši zaměřena opět spíše dobově žádoucím směrem (knižně zpracovaná témata podnikání, legionářů a západních letců). Další kurátor Václav Bartoš pak podsbírku obohatil svým zájmem o události roku 1968.

V současné době je podsbírka vzhledem ke své historii rozvíjena v následujících oblastech:
- Politické a správní dějiny města po roce 1945;
- Hospodářské a sociální dějiny města po roce 1945;
- Kulturně-osvětová práce, výchova a propaganda;
- Volný čas, turistika, sport.

 
Portál byl realizován za finanční podpory města Písku (grantový program města Písku na podporu cestovního ruchu).
© 2021 www.prachenskemuzeum.cz