Velké náměstí 114, 397 24 Písek | tel.: +420 382201111 | fax: +420 382201114 | e-mail | Otevírací doba | Vstupné
Home arrow Knihovna ● On-line katalog

Zřizovatel: Jihočeský kraj
Krajský úřad
U Zimního stadionu 1952/2
37076, České Budějovicepočítadlo.abz.cz

aktualizováno: 2021-06-18

KNIHOVNA PRÁCHEŇSKÉHO MUZEA

Mgr. Jan Adámek, Zdena Kvasničková, Zora Mauleová, Mgr. Věra Matoušová

 Knihovna, její počátky sahají až do doby vzniku muzea, se postupem času rozrostla na jednu z nejvýznamnějších muzejních knihoven nejen jižních Čech.
Kromě fondů odborné a regionální literatury, které jsou průběžně doplňovány, obsahuje významný konzervační fond. Ten je tvořen z pozůstalosti získanými soukromými knihovnami básníka Adolfa Heyduka (cca 3400 svazků), regionalisty a bibliofila Jaromíra Malého (cca 5250 svazků) a regionalisty Ivo Beneše (cca 6300 svazků).

Všechny pozůstalostní knihovny spravuje knihovnice Zdena Kvasničková.

Nejvýznamnější a také nejrozsáhlejším (cca 36250 svazků) celkem je fond historické muzejní knihovny, který obsahuje tisky z dlouhého období sahajícího od poslední čtvrtiny 15. století do poloviny 20. století. Sestává ze dvou základních součástí - staré muzejní knihovny a knihovny píseckého gymnázia. Základy staré muzejní knihovny byly položeny již se vznikem muzea v roce 1884, kdy se sem darem dostaly první svazky. Převážně prostřednictvím darů pak knihovna zvolna narůstala i v následujícím období. Postupně byly do jejích fondů přejaty také knihovní soubory některých místních institucí. Knihovna gymnazijní prodělala složitější vývoj. Část jejího fondu (to se týká pochopitelně starých tisků) byla součástí již někdejší jezuitské gymnazijní knihovny v Klatovech a do Písku se dostala společně s přeloženým gymnáziem v roce 1778. Písecké gymnázium pak pokračovalo v jejím budování. Do muzea byla celá historická část této knihovny (se zastoupením knižní produkce až do poloviny 20. století) předána v padesátých letech 20. století.

Těžištěm knihovny je odborná produkce (včetně periodik) z různých oborů z 19. a počátku 20. století. Důležitou součástí knihovny jsou stovky starých tisků, mezi nimiž vynikají především tři inkunábule a dále několik desítek raných tisků, včetně paleotypů. Mezi rukopisy je hodnotný soubor modlitebních knížek z konce 18. až z poloviny 19. století. Ucelenou skupinu tvoří také soubor výročních zpráv gymnázií z celého území habsburské monarchie od počátku 19. století. Od roku 2001 je správcem této podsbírky Mgr. Jan Adámek, zároveň vedoucí knihovny.

Badatelům je k dispozici studovna s přístupem na internet a zejména elektronický online katalog. V tomto katalogu jsou zpracovány všechny výše uvedené fondy, pouze historickou knihovnu toto zpracování z větší části teprve čeká.

Kliknutm otev?ete obrzek
Kliknutm otev?ete obrzek
Kliknutm otev?ete obrzek
Kliknutm otev?ete obrzek
Kliknutm otev?ete obrzek
Kliknutm otev?ete obrzek

 
Portál byl realizován za finanční podpory města Písku (grantový program města Písku na podporu cestovního ruchu).
© 2022 www.prachenskemuzeum.cz