Velké náměstí 114, 397 24 Písek | tel.: +420 382201111 | fax: +420 382201114 | e-mail | Otevírací doba | Vstupné
Home arrow Výstavy arrow Archiv výstav arrow Podobenství marnosti a naděje

Zřizovatel: Jihočeský kraj
Krajský úřad
U Zimního stadionu 1952/2
37076, České Budějovicepočítadlo.abz.cz

aktualizováno: 2021-06-18

Podobenství marnosti a naděje

26. 8 – 20. 9. 2020 / Slavnostní zahájení 25. 8. v 17 hodinPodobenství marnosti
a naděje

Milan Novotný
a Josef Záruba

Kliknutm otev?ete obrzek
Kliknutm otev?ete obrzek
Kliknutm otev?ete obrzek
Kliknutm otev?ete obrzek
Kliknutm otev?ete obrzek
Kliknutm otev?ete obrzek
Kliknutm otev?ete obrzek
Kliknutm otev?ete obrzek
Kliknutm otev?ete obrzek

Josef Záruba / Narodil se 26. 10. 1955 v Soběslavi.
Vystudoval Střední průmyslovou školu strojní v Českých Budějovicích a po té až do roku 1994 pracoval jako projektant v podniku LADA Soběslav. Po Sametové revoluci se začal plně věnovat tomu, co chtěl dělat od dětství - výtvarné činnosti. Obrazy z jeho malířských počátku byly převážně komerční povahy a vznikaly pro prodej v obchodech s dárkovým zbožím. Vystavovat začal až v roce 2006. Do současné doby absolvoval okolo 40 výstav. Výtvarné znalosti načerpal na desítkách výtvarných dílen při Národní Galerii a jiných workshopů.
Josef Záruba je především sběratelem zážitků z běžného života, které se snaží svým způsobem  přenést na malířské plátno. Jeho tvůrčí slovník je již od počátku založený na klasické malbě olejovými či akrylovými barvami. I když se v průběhu let měnil obsah prací, technika zůstává stejná.
Nevytváří obrazy nahodile, ale pracuje v určitých myšlenkových cyklech. Poslední dva cykly mají název Moji blízcí a Osudy. V cyklu Moji blízcí pracoval s portréty lidí ze svého blízkého okolí a „využil“ je k zinscenování určitého příběhu, prostřednictvím kterého chce něco sdělit. Postavy jsou zde pouze prostředníky jak cíle dosáhnout.

Milan Novotný / Narodil se 27. srpna 1955 v Ledči nad Sázavou, dětství prožil v Táboře a Soběslavi. Vystudoval vojenské gymnázium a vysokou vojenskou školu. Po dokončení studií požádal o uvolnění z armády. Po té pracoval v zemědělství či jako technik tranzitního plynovodu. K malbě se dostává až v roce 2002. V počátcích byl ovlivněn táborským rodákem Karlem Valtrem. Jeho cesta však směřovala k figurální tvorbě a tím též k existenciální tématice. Ve svých malířských dílech těží z autentických zážitků. Reaguje především na aktuální jevy života. Patří k tvůrcům, kteří museli svoje obrazy nejprve prožít, zaujmout stanovisko k tomu, co viděli, přečetli…

POSLEDNÍ CIGARETA (2006)
,, Toto malířské plátno výstižně reprezentuje tvorbu Milana Novotného hned z několika důvodů. Patří k jeho stěžejním obrazům, v nichž se silný citový zážitek stává východiskem k významovému přesahu díla. Zatímco poslední okamžiky blízké lidské bytosti tu v metaforické podobě ztělesňuje pocit zmaru, světlo svíce symbolizuje naději.
Naznačené obsahové vyznění figurální skladby je vyjádřeno prostředky veskrze malířskými, a to především kontrastem černé barvy přecházející do šedí a barvy světle žluté. Koloristickému řešení odpovídá maximálně zjednodušená tvarová zkratka, počítající s výmluvným detailem. V názorově i výtvarně vyhraněném pojetí se tu uplatnil humanistický princip příznačný pro autorovu celoživotní tvůrčí orientaci.“
   Jiří Hlušička
 
Portál byl realizován za finanční podpory města Písku (grantový program města Písku na podporu cestovního ruchu).
© 2021 www.prachenskemuzeum.cz