Velké náměstí 114, 397 24 Písek | tel.: +420 382201111 | fax: +420 382201114 | e-mail | Otevírací doba | Vstupné
Home arrow Výstavy arrow Archiv výstav arrow Obory a bažantnice

Zřizovatel: Jihočeský kraj
Krajský úřad
U Zimního stadionu 1952/2
37076, České Budějovice



počítadlo.abz.cz

aktualizováno: 2021-06-18

Obory a bažantnice

OTEVŘENO

1. 5. – 8. 8. 2021
Obory a bažantnice / Opomíjená hodnota kulturního dědictví

Prezentace fungujících i zaniklých zařízení k chovu zvěře, kterým patří významné místo v české kulturní historii.


 


Během půlroční zimní přestávky Památníku se zcela výrazně proměnila podoba Výstavního sálu. Podle návrhu architekta Vladimíra Boučka ho zrekonstruovala českobudějovická firma Bent.


Výsada poprvé „zabydlet“ nový výstavní sál tak připadla projektu s názvem „Obory a bažantnice / Opomíjená hodnota kulturního dědictví“. „Výstava se zaměřuje na obory a bažantnice, které jsou dnes obecně chápány jako zalesněný ohrazený prostor sloužící k chovu a lovu zvěře, ale zůstávají stranou badatelského zájmu,“ uvádí Jiří Drozda, ředitel Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, který výstavu připravil. Textově a obrazově je zde představen vývoj obor ve světě a v českých zemích, typické stavby realizované v oborách a používané lovecké techniky, díky kterým se v průběhu staletí vyprofilovaly kompoziční principy obor a bažantnic. Opomenuty ale nezůstaly ani ostatní lovecká zařízení tzv. bobrovny, koroptvárny, kačeníky, vlčí jámy či vlčí obory. První část výstavy je završena prezentací vybraných lokalit, které patří mezi nejzajímavější historické obory a bažantnice v Čechách a je doplněna historickými kartografickými prameny. Výstava není v městě na Blanici náhodou - i Protivín se dříve mohl pyšnit věhlasnou oborou. Ta již zanikla, její uspořádání však dodnes ovlivňuje systém cest a krajinu kolem Protivína.
Výstavu „Obory a bažantnice / Opomíjená hodnota kulturního dědictví“ budou moci návštěvníci shlédnout v Památníku města Protivína až do 8. srpna 2021.
Otevřeno denně mimo pondělí od 9 – 12 a 13 – 16 hodin

 
Portál byl realizován za finanční podpory města Písku (grantový program města Písku na podporu cestovního ruchu).
© 2021 www.prachenskemuzeum.cz