Velké náměstí 114, 397 24 Písek | tel.: +420 382201111 | fax: +420 382201114 | e-mail | Otevírací doba | Vstupné
Home arrow Výstavy arrow Archiv výstav arrow Marcela Vichrová

Zřizovatel: Jihočeský kraj
Krajský úřad
U Zimního stadionu 1952/2
37076, České Budějovicepočítadlo.abz.cz

aktualizováno: 2021-06-18

Marcela Vichrová
31. 7. – 30. 8. 2020Marcela Vichrová
– Sama se sebou

autorská výstava výtvarnice narozené ve Strakonicích
Vernisáž: čtvrtek 30. 7. od 17.00 hodin Prácheňská rodačka (nar. ve Strakonicích), absolventka pražské VŠUP, pracuje v Národní galerii v Praze, kam dojíždí ze svého bydliště v Horoměřicích. Díky svému zaměstnání ví, že ne každý výtvarník má to štěstí dostat se v krátké době na výsluní právem i neprávem získaného obdivu široké odborné a laické veřejnosti. Vlastními životními zkušenostmi potvrzuje fakt, že ženy vyrovnávají svou přirozenou křehkost ve zdolávání těžkostí oproti silovému projevu mužů výraznější odolností a úporností snah. Autorka si tak přes běžné každodenní starosti dokáže stále hledat a nacházet cestu do světa malování podle svých představ. Neboť není sobec, pamatuje svým výtvarným projevem i na nás, hloučky lidí, kteří na výstavách hledají spíše klid, tichou vlídnost a úkryt před lomozícím světem. 
Kliknutm otev?ete obrzek
Kliknutm otev?ete obrzek
Kliknutm otev?ete obrzek
Kliknutm otev?ete obrzek
Kliknutm otev?ete obrzek
Kliknutm otev?ete obrzek

Nahlížením napříč tvorbou Marcely Vichrové, jejíž zásadním výrazovým prostředkem je čára, zjišťujeme více či méně stálé návraty k tomu, co je jí nejvlastnější: složitě vypracovávaným tvarům až absurdní mimiky (přece) lidských tváří, celým - jakoby mlčícím - postavám, skromně až minimalisticky pojatým dějům naznačujícím průlom do nesmělé dynamiky. Žádná gestická švihová kresebnost se nekoná - obdivujeme protrpěnou až tvrdohlavou ornamentalistiku vrstvených čar s občasným barevným střídáním. Vytvořené někdy soustředné či nesoustředné tvary připomínají letokruhy zkamenělých dřevin. Místy se setkáváme s mile neohrabanou panoptikální strnulostí jedince nebo seskupení lidí (včetně dalších zobrazených tvorů a objektů).
Jako výjimečný vyčnívá soubor s jednoduchým názvem Pohádkář. Jde o kolekci prací barevně i kresebně jednodušších, hlavně obsahově odlišných od dalších obrazů. Marcela Vichrová zde nabízí možnost pokusit se dešifrovat naznačený lidský příběh – bezpochyby osobně hluboce prožitý.
Z průběhu procesu ztvárňování prošlé reality v obrázcích pociťujeme odevzdanost, lehký náznak melancholické opozice proti danosti - tedy identifikaci jí samé.
Důležitými pro autorku jsou zvířata. Soužití se psy a kočkami je pro ní přirozenou součástí existence, proto jsou občas psí (případně kočičí) přátelé zcela zákonitě zahrnutí v jejím výtvarném světě.
Odklon od civilizačního hřmění jí přináší jednoduchá témata, jež však vypracovává s odhodlanou pečlivostí a odpovědným smyslem pro finalizaci. Vlastní vyzrálý výraz není pro ní rutinou – neváhá osobitě komunikovat třeba i s dětským malováním…          
Marcela Vichrová je bezesporu ojedinělou tvůrkyní. Nevytváří podbízivá rozměrná díla nebo kresby pro účel "zarámované radosti". Vystavovala na řadě míst u nás a v zahraničí, její obrazy má řada milovníků umění. Vybudovala si určitou pozici mezi malíři a kreslíři jižních Čech, kam se občas ráda vrací. Čas od času dostává také možnost ilustrovat vybrané tituly knih. Jmenujme například "Pohádky ze šumavského podlesí" od Josefa Křešničky (2012), "Karlín přístav" Vratislava Brabence (1999) nebo "Propast a jiné povídky" od L. N. Andrejeva (1996).
 
Portál byl realizován za finanční podpory města Písku (grantový program města Písku na podporu cestovního ruchu).
© 2021 www.prachenskemuzeum.cz