Velké náměstí 114, 397 24 Písek | tel.: +420 382201111 | fax: +420 382201114 | e-mail | Otevírací doba | Vstupné
Home arrow Odborná pracoviště

Zřizovatel: Jihočeský kraj
Krajský úřad
U Zimního stadionu 1952/2
37076, České Budějovicepočítadlo.abz.cz

aktualizováno: 2021-06-18

Archeologické oddělení

Mgr. Jaroslav Jiřík, Ph.D.,  Mgr. Martin Pták, Mgr. Daniel Hlásek, Ph.D., Ing. Tomáš Hiltscher

Kliknutm otev?ete obrzek
Kliknutm otev?ete obrzek
Kliknutm otev?ete obrzek
Archeologové muzea spravují rozsáhlou archeologickou sbírku, která v současné době čítá přes 19 000 inventarizovaných předmětů.

Archeologická sbírka vznikla těsně po založení muzea v roce 1884. Tehdy k archeologickému odboru náležela dle stanov dále knihovna, mapy, archiv, starožitnosti, mince, medaile, pečeti a zbraně. Archeologická sbírka se rozrůstala jak vlastní činností, tak zejména rozličnými dary.

Po období mírné stagnace oboru na počátku 20. století a zejména za první světové války nastává jeho rozvoj až s postavou archeologa Bedřicha Dubského, jenž za účelem rozhojnění archeologické sbírky podnikl řadu výzkumů v píseckém okolí. V roce 1943 byla vybudována nová archeologická expozice zpřístupňující množství nových přírůstků. Další rozvoj oboru a oddělení přinesla aktivita v regionu přispěním Jana Michálka, Jiřího Fröhlicha a Evy Koppové, kteří jsou autory řady archeologických výzkumů a záchranných akcí.

Od 60. let je expozice archeologie umístěna v místnosti před rytířským sálem zachycující tak vývoj regionu Písecka v chronologickém sledu. V roce 1976 byla v suterénu západního křídla hradu instalována expozice Zlato v Pootaví věnující se dějinám těžby zlata v oblasti. Základem pro expozici jsou archeologické nálezy ze středověkého zlatorudného mlýna v Písku z výzkumu Jaroslav Kudrnáče. Nárůst archeologického materiálu, jenž byl pro sbírku získán, souvisí dále se stavebním boomem v 90. letech 20. a na počátku 21. století. Součástí archeologické sbírky jsou předměty datované od paleolitu do časného novověku. Archeologické nálezy uložené v expozici i depozitáři oddělení jsou vědecky využívány jak odborníky na jednotlivá chronologická období, tak i studenty.

Pracovníci archeologického oddělení pracují na inventarizaci sbírky, jež zahrnuje odborné zpracování a katalogizaci nových přírůstků. S tím souvisí terénní činnost archeologa na záchranných či zjišťovacích archeologických výzkumech. Zcela zásadní je pak samostatná publikační činnost, zpřístupňující poznatky archeologických objevů široké odborné veřejnosti. Archeologové muzea se rovněž aktivně účastní veřejných setkání a konferencí s oborovou tematikou. Ve spolupráci s odborníky ze sousedních regionů přispívají archeologové muzea k poznání vývoje osídlení od pravěku po raný novověk v jihočeském prostoru.

 
Portál byl realizován za finanční podpory města Písku (grantový program města Písku na podporu cestovního ruchu).
© 2022 www.prachenskemuzeum.cz