Velké náměstí 114, 397 24 Písek | tel.: +420 382201111 | fax: +420 382201114 | e-mail | Otevírací doba | Vstupné
Home

Zřizovatel: Jihočeský kraj
Krajský úřad
U Zimního stadionu 1952/2
37076, České Budějovicepočítadlo.abz.cz

aktualizováno: 2021-06-18

Památník města Protivína


OTEVÍRACÍ DOBA , VSTUPNÉ
Památník města Protivína
Masarykovo náměstí 19, Protivín, tel: 382 251 471
květen až říjen
pondělízavřeno
úterý - neděle9-12, 13-16 hod
vstupné20 Kč děti, důchodci / 40 Kč dospělí
turistické fotografování20 Kč
Městské muzeum v Protivíně bylo slavnostně otevřeno v roce 1932. Bylo umístěno v prvním patře domu čp. 19, v budově bývalé obecní školy. V těchto a dalších prostorách se muzeum nachází i v současné době. V roce 1981 přechází do správy  tehdejšího Okresního muzea v Písku. I historické exponáty z Protivína byly začleněny do sbírkového fondu píseckého muzea. Řada z nich se však záhy do Protivína vrátila, v roce 1989 byla otevřena stálá historicko-etnografická expozice.
Mezi léty 2000 až 2008 se muzeum rozrostlo o specializovanou expozici Exotická příroda - s důrazem na její pestrost a různorodost. Ve ztemnělém prostředí pralesa představí expozice „Exotický svět hmyzu“ motýly, sarančata, pavouky a mnoho dalších druhů. „Svět pod mořskou hladinou“ je ukázkou bohaté kolekce mořských živočichů ve stylizovaném prostředí korálových útesů. V expozici „Svět hor, pouští, savan a pobřeží řek a jezer“ jsou představeny rozdílné přírodní systémy. „Svět pralesů a mořských pobřeží“ přiblíží návštěvníkům množství druhů zvířat, která žijí v tomto prostředí.
Součástí všech expozic jsou počítačové prezentace, kde se mohou zájemci lépe seznámit s ohroženými druhy živočichů, jejich životem, hlasovými projevy a dalšími zajímavostmi.
Kliknutm otev?ete obrzek
Kliknutm otev?ete obrzek
Kliknutm otev?ete obrzek
Kliknutm otev?ete obrzek
Kliknutm otev?ete obrzek
Kliknutm otev?ete obrzek
Kliknutm otev?ete obrzek
Kliknutm otev?ete obrzek
Kliknutm otev?ete obrzek

Historická část z roku 1989 byla pravděpodobně jednou z posledních muzejních instalací, která byla dokončena ještě před tzv. sametovou revolucí. Expozice, ještě plně poplatná končícímu režimu, vydržela až do roku 2011. Poté byla důkladně fotograficky zdokumentována a následně odstraněna za účelem tvorby expozic nových, otevřených v létě roku 2012.
Nová historické expozice patří k jedněm z nejmodernějších v jižních Čechách a určitě zaujmou jak dospělého, tak dětského návštěvníka Památníku města Protivína. Jsou zaměřeny na dějiny města jako centra celého regionu, nechybí části věnující se významným fenoménům regionu – pivovarnictví, železnici, působení rodu Schwarzenberků, spolkovému životu, ale i každodennímu životu v Protivíně.  Novinkou pro expoziční instalace Prácheňského muzea byl záměr vytvořit interaktivní expozici s řadou haptických a dalších prvků.

Expozice Památníku města Protivína:
Historická interaktivní mapa Protivínska
Pravěké a raně středověké osídlení na dolní Blanici
Dějiny města Protivína
Protivínská každodennost na přelomu 19. a 20. století
Exotický svět hmyzu
Exotický svět pod mořskou hladinou
Exotický svět hor, savan, pouští a pobřeží řek a jezer
Exotický svět pralesů a mořských pobřeží
Výstavní sál pro krátkodobé výstavy  

 
Portál byl realizován za finanční podpory města Písku (grantový program města Písku na podporu cestovního ruchu).
© 2022 www.prachenskemuzeum.cz