Velké náměstí 114, 397 24 Písek | tel.: +420 382201111 | fax: +420 382201114 | e-mail | Otevírací doba | Vstupné
Home arrow Stálé expozice arrow Počátky hradu a města Písku

Zřizovatel: Jihočeský kraj
Krajský úřad
U Zimního stadionu 1952/2
37076, České Budějovicepočítadlo.abz.cz

aktualizováno: 2021-06-18

Počátky hradu a města Písku


V expozici - umístěné v rytířském sále (unikátní dochovaná část gotického hradu z 13. století) - lze najít údaje o původním charakteru hradu i poznatky o vzniku města. Ve vitrínách jsou vystaveny různé sbírkové předměty, které toto téma ilustrují. Zajímavé jsou vystavené modely hradu, kreré vznikaly při různých stádiích jeho výzkumu.

Velký gotický sál, označovaný jako „Rytířský“, je grandiózním pozůstatkem píseckého královského hradu, který byl vybudován za Přemysla Otakara II. (1253-1278); nelze ovšem vyloučit že počátek jeho výstavby náleží ještě do konce panování Přemyslova otce krále Václava I. (1230-1253). Sál je pamětníkem pobytů krále Přemysla, který si Písek velmi oblíbil a často sídlíval na zdejším hradě, několik jeho pobytů lze dokonce počítat na týdny. Obdélná prostora mírně asymerického půdorysu je 18,5 metru dlouhá, 7 metrů široká a téměř 6,5 metru vysoká, sklenutá třemi poli žebrové křížové klenby a osvětlená třemi hrotitými okny. Sál je jednou z mála intaktně dochovaných staveb tohoto druhu z období velkých přemyslovských králů; písecký hrad samotný pak náleží k nejlépe zachovaným a prozkoumaným „městským“ hradům. O nejstarší výzdobě sálu postrádáme bližší informace.
V roce 1479, pravděpodobně při příležitosti krajského sjezdu šlechty, byly jeho stěny pokryty řadou maleb s náměty Ukřižování a Klanění sv. Tří králů, s vedutou města Písku doprovázenou turnajovou scénou a s výjevem dobývání města - možná prolomení tureckého obležení Bělehradu v roce 1456. Vymalována zde byla také erbovní galerie čítající 32 znaků a figury evropských panovníků. Současné malby jsou ovšem pouze kopiemi původní výmalby. Dnes je v sále instalována expozice Počátky hradu a města Písku.

Kliknutm otev?ete obrzek
Kliknutm otev?ete obrzek
Kliknutm otev?ete obrzek
Kliknutm otev?ete obrzek
Kliknutm otev?ete obrzek
 
Portál byl realizován za finanční podpory města Písku (grantový program města Písku na podporu cestovního ruchu).
© 2021 www.prachenskemuzeum.cz