Velké náměstí 114, 397 24 Písek | tel.: +420 382201111 | fax: +420 382201114 | e-mail | Otevírací doba | Vstupné
Home arrow Výstavy arrow J. Velenovský

Zřizovatel: Jihočeský kraj
Krajský úřad
U Zimního stadionu 1952/2
37076, České Budějovicepočítadlo.abz.cz

aktualizováno: 2020-07-01

J. Velenovský

23. listopadu - 31. prosince 2011

Josef Velenovský
písecký malíř a fotograf

Josef Velenovský se narodil 3.března 1887 v Písku. Vystudoval zde píseckou reálku, kde v roce 1905 maturoval. V létech 1905 – 1906 studoval na přání rodičů ČVUT v Praze, obor pozemního stavitelství a architektury. Jeho výrazný zájem o malbu ho však záhy dovedl  na Akademii výtvarných umění v Praze, kde u profesora Vlaho Bukovace a ve speciálce profesora Františka Ženíška studoval v létech 1906 – 1910. Josef Velenovský pobýval na studijních cestách v Německu, Rakousku, Itálii, Jugoslávii / Dalmácie, Černá Hora, Bosna a Hercegovina /. Od roku 1910 působil jako asistent kreslení píseckého gymnazia a od roku 1916, kdy byl jmenován profesorem gymnázia v Havlíčkově Brodě, posléze  vyučoval na píseckém gymnaziu jako profesor kreslení. Josef Velenovský působil rovněž jako nadaný houslista v Písecké filharmonii pod řízením Otakara Jeremiáše.
 V roce 1941 byl pro antinacistický postoj penzionován, následně vězněn v létech 1943 – 1945. Původní trest smrti mu byl změněn na doživotí.
Po osvobození opět vyučoval až do roku 1948 jako profesor kreslení na píseckém gymnaziu.
Do penze odešel se značně podlomeným zdravím z důvodu následků nacistického věznění.
Josef Velenovský zemřel v Písku 27.května 1967 a jeho urna je uložena v kolumbariu v Husově sboru.

Kliknutm otev?ete obrzek
Kliknutm otev?ete obrzek
Kliknutm otev?ete obrzek

Součástí výstavy obrazů budou i vůbec poprvé vystavené fotografie Josefa Velenovského.
Především snímky města Písku z 20.let minulého století a fotografie řeky Otavy v okolí Písku.
Rovněž si budou moci návštěvníci výstavy prohlédnout fotografie z rodinného archivu potomků rodiny J.Velenovského a nejrůznější dokumentační materiál.
Protože jsou fotografie citlivé na dlouhodobé vystavení, budou se v expozici výstavy měnit po 14.dnech. Výstavu doprovází katalog o životě a díle autora..
Vystavená díla pocházejí ze sbírek Prácheňského muzea, zápůjčky Šumavského muzea v Kašperských Horách, České spořitelny a.s., pobočky v Písku a zejména ze sbírek rodiny Josefa Velenovského. Nezanedbatelná část vystavených obrazů pochází ze zápůjček soukromých sběratelů, kteří laskavě na vyzvání kurátorky výstavy v píseckém tisku, své obrazy muzeu zapůjčili.

 
Portál byl realizován za finanční podpory města Písku (grantový program města Písku na podporu cestovního ruchu).
© 2020 www.prachenskemuzeum.cz