Velké náměstí 114, 397 24 Písek | tel.: +420 382201111 | fax: +420 382201114 | e-mail | Otevírací doba | Vstupné
Home arrow Aktuality

Zřizovatel: Jihočeský kraj
Krajský úřad
U Zimního stadionu 1952/2
37076, České Budějovicepočítadlo.abz.cz

aktualizováno: 2016-05-03

Aktuality
Program červenec - srpen 2016
Kliknutm otev?ete obrzek
Kliknutm otev?ete obrzek

Celý článek...
 
... také připravujeme:

Výstava pro velký zájem PRODLOUŽENA DO 31.7. 2016.

Mimořádná výstava: OSCAR režiséra Jiřího Menzela za film "Ostře sledované vlaky"

 

24. 7. -  5. 8.
Akce Acrocephalus / 40. ročník
Výzkum a kroužkování ptáků na rybníce Řežabinec u Ražic probíhá pod vedením zoologů PM již 40 let.
O to srdečněji zveme i letos k návštěvě všechny zájemce - každý den od 6 do 18 hodin (nejvíce ale uvidíte, když přijdete ráno). Cesta: v Ražicích při příjezdu od Písku úplně těsně před železničním přejezdem doprava. Podrobnosti (včetně podrobného popisu přístupové cesty do tábora) na http://ptaci-oblast-rezabinec.cz

40 let kroužkování ptáků na Řežabinci
Dvacátého třetího července 2016 začne v národní přírodní rezervaci Řežabinec, Řežabinecké tůně u Ražic v okrese Písek již 40. ročník odchytové kroužkovací akce Acrocephalus. Akce je pořádána přírodovědným oddělením Prácheňského muzea v Písku pravidelně od roku 1977 – nejprve pod vedením RNDr. Karla Pecla, od roku 2002 ji vede RNDr. Jiří Šebestian, CSc., současný zoolog PM.
Za tuto dobu bylo během výzkumu okroužkováno, změřeno, zváženo a všestranně vyzkoumáno (vyhodnocujeme i tukové zásoby, celkovou kondici, pelichání, stav opotřebení peří; zkoumáme i jak se mění během let u celé populace i u znovu odchycených jedinců délky křídel a ocasů, změny v počtech druhů během let i v jednotlivých biotopech, atd.) 34 242 ptačích jedinců a celkem 107 ptačích druhů. Očekáváme tudíž letos i odchyt 35 000. ptáka.
Cílem odchytové kroužkovací akce je dlouhodobé monitorování stavu populace ptáků v jedné z ornitologicky nejvýznamnějších Národních přírodních rezervací v České republice. Takto dlouhodobý výzkumný projekt je ojedinělý v Evropě i ve světě a vzbuzuje proto velkou pozornost i ve vědecké obci. Vedle dlouhodobého výzkumu byl Řežabinec v roce 2002 také první lokalitou v České republice zařazenou do evropského výzkumu CES (Constant Effort Sites) a v roce 2004 byla celá lokalita vyhlášena mezi prvními Ptačími oblastmi v rámci evropské soustavy Natura 2000.
Kroužkovací Akce Acrocephalus je otevřena i pro veřejnost, aby propagovala rezervaci Řežabinec, ochranu ptáků i celé přírody a její vědecké poznávání. V neposlední řadě slouží i k výcviku mladých adeptů kroužkování a budoucích biologů – většina dnešních profesionálních jihočeských ornitologů kdysi začínala Akcí Acrocephalus a řada z nich se k nám dosud vrací.
Odchyt je prováděn na třinácti stálých stanovištích, která jsou rozdělena do 3 územně-biotopových okruhů. Na stanovištích je nataženo celkem 222 metrů nárazových sítí. Odchycení ptáci jsou odnášeni do tábora, kde je každý exemplář podrobně popsán, okroužkován, zjištěna jeho kondice, tukové zásoby, určeno pohlaví a věk, stupeň pelichání atd. Nejčastěji chytanými druhy jsou rákosník obecný, rákosník zpěvný, budníček menší, rákosník proužkovaný a pěnice černohlavá. Ze zajímavějších druhů lze letos očekávat odchyt např. slavíka modráčka, slavíka obecného, rákosníka velkého, cvrčilky slavíkové, ledňáčka říčního a po letech snad opět i sýkořice vousaté a možná i bukáčka malého. A budeme-li mít velké štěstí, tak i chřástala vodního, kropenatého nebo malého, křepelky polní nebo dravců a sov.
Akce je otevřena pro všechny zájemce o získání informací o životě ptáků v rezervaci i mimo ni. Rádi pomůžeme začínajícím i pokročilejším ornitologům i jen zájemcům o přírodu. K návštěvě zveme všechny, včetně nejširší veřejnosti od 24. 7 do 5. 8. 2016 - každý den od 6 do 18 hodin (nejvíce ale uvidíte, když přijdete ráno). Podrobnosti (včetně popisu přístupové cesty do tábora) jsou uvedeny na přiloženém plakátku; podrobněji na http://ptaci-oblast-rezabinec.cz nebo na webu Prácheňského muzea v Písku.
  

 
Portál byl realizován za finanční podpory města Písku (grantový program města Písku na podporu cestovního ruchu).
© 2016 www.prachenskemuzeum.cz