Prácheňské muzeum slaví letos 140 let svého trvání. K výročí bylo vydáno pamětní razítko, které si můžete nechat natisknout například do cestovních deníků.


AKTUÁLNÍ AKCE MUZEA


Krajský úřad Jihočeského kraje České Budějovice, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví
ve spolupráci s Českou společností ornitologickou a Prácheňským muzeem Vás zve na seminář

VÝPRAVA PTAČÍMI OBLASTMI NA ŘEŽABINEC | 23. dubna 2024

Pozvánka pro pedagogy 1. a 2. stupně základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií, pedagogy SŠ,
lektory středisek ekologické výchovy, muzejní pedagogy, lesní pedagogy, pedagogy volného času, vedoucí
přírodovědných kroužků, vychovatele ŠD a další zájemce o téma.

Informace -  více zde:


Betonový Písek aneb podnikatel Vlk a jeho továrna - Komentovaná prohlídka
výstavy s kurátory: 19. 4. od 16 hodin

Přednáška: Po stopách Přemysla Otakara II. jižními Čechami

Přednáška: Po stopách Přemysla Otakara II. jižními Čechami

Čtvrtek 18. 4. 2024 v 16 hodin | Přednáškový sál muzea | Přednáší Mgr. Blanka Rozkošná | O zakladatelském díle pátého českého krále v jižních Čechách bude hovořit autorka stejnojmenné publikace. Zaměří se na Písek, České Budějovice či Zlatou Korunu, ale řeč bude i o dalších městech – Vodňanech, Táboře, Dolním Bukovsku a Kunžaku a hradech – Orlíku, Zvíkově, úUjezdci, Hluboké nad Vltavou, Velešíně, Myšenci, Protivíně, Bechyni, Vitějovicích a Jindřichově Hradci.

Svatopluk Klimeš – Znamení

Svatopluk Klimeš – Znamení

18. 4. — 26. 5. 2024, vernisáž ve čtvrtek 18. dubna 2024 od 17 hodin, Galerie muzea | Námět pro výstavu Svatopluka Klimeše v Prácheňském muzeu vznikl přímo při jeho návštěvě muzea. V jednom z výstavních sálů byla natažena síť používaná k odchytu ptactva před kroužkováním, kterou zde zrovna sušili a opravovali. Autor si tím vzpomněl na vlastní zážitek, kdy se kroužkování jako pozorovatel sám zúčastnil, a protože tématu ptáků se ve své tvorbě opakovaně věnuje, obsah a ústřední objekt výstavy tím byl stanoven.

EX Tempore

EX Tempore

1. 3. – 14. 4. 2024, vernisáž 7. 3. 2024 od 17 hodin, Galerie | Komentovaná prohlídka výstavy s autory 20. 3. 2024 od 16 hodin | Na výstavě Ex tempore představí svoji tvorbu tři autoři. Teodor Buzu, Pavel Klíma a Vít Pavlík – přátelé, pedagogové, Jihočeši, členové Asociace jihočeských výtvarníků. Společně představili své práce na výstavě v moldavské národní galerii. V pozměněné podobě, avšak pod stejným názvem ji budou moci spatřit i návštěvníci Prácheňského muzea.

Jitka Petrášová  |  Walk together side by side

Jitka Petrášová | Walk together side by side

1. 3. – 5. 5 . 2024, vernisáž 1. 3. 2024 od 17 hodin, Malé výstavní síně | Samotný název výstavy strakonické Jitky Petrášové Walk together side by side (Jděte spolu bok po boku) odkazuje mimo jiné i k svobodnému komponování obrazů, kde se na jednom plátně potkávají zcela nesourodé motivy. Náměty maleb těží z letního pobytu ve Spojených státech.

Betonový Písek aneb podnikatel Vlk a jeho továrna

Betonový Písek aneb podnikatel Vlk a jeho továrna

1. 3. – 21. 4. 2024, Chodba knihovny | Komentované prohlídky 2. 4. a 19. 4., vždy od 16 hodin | V místech dnešního sídliště Jih v roce 1899 založená parostrojní továrna změnila svými cementovými a šamotovými výrobky podobu města Písku. Vždyť málokterá zdejší novostavba se v následných desetiletích obešla bez dlaždic, trubek, tašek či umělého mramoru podnikatelů Josefa Vlka a Karla Hostomského. Historicko - dokumentační výstava vychází z dochovaných unikátních fotografií potomků Josefa Vlka.

PRÁCHEŇSKÉ MUZEUM PÍSEK

Plastický obraz
píseckého regionu

Návštěvníka čekají témata Pravěk a doba slovanská, Počátky hradu a města Písku. Dějiny regionu, Chráněná území, Nerostné bohatství, Kulturní tradice Písecka, Zlato v Pootaví, Ryby a rybářství (což je ojedinělá expozice živých
tvorů v muzeu). 


STÁLÉ EXPOZICE


Počátky hradu
a města Písku

Expozice umístěná v unikátní dochované části gotického hradu - rytířském sále - nabízí pohled na původní charakter hradu i poznatky o vzniku města. Návštěvníci oceňují modely hradu z různých stádií jeho výzkumu, stejně tak jako sbírkové předměty, které toto téma ilustrují. 

VÍCE O EXPOZICI

Nerostné bohatství

Expozice návštěvníky seznamuje s geologií a mineralogií Písecka. Je členěna chronologicky podle geologických jednotek a minerálních paragenezí, které jsou ve vitrínách dokumentovány ukázkami nejvýznamnějších hornin a nerostů. 

VÍCE O EXPOZICI

Ryby a rybářství

Znovuotevření 18. května 2023 v 16 hodin

Expozice prezentuje ryby českých řek, rybníků a přehradních nádrží v sedmi akváriích o objemu 2 000 litrů, dvou akvárií o objemu 2 500 litrů a jedné průhledové nádrži o objemu 130 litrů. Pravidelně zde bývá vystaveno 16 až 20 druhů ryb.

VÍCE O EXPOZICI


 

Programy pro školy
 

Doprovodné programy a tvůrčí dílny připravují muzejní pedagogové ke stálým expozicím i k aktuálním výstavám. Charakter vyučování v muzeu odpovídá věku žáků a vychází z Rámcových vzdělávacích programů jednotlivých stupňů škol. Během výuky jsou děti vedeny k aktivitě, k rozvoji představivosti a k tvůrčím řešením. 


NAVŠTIVTE TAKÉ


Památník města
Protivína

Mezi léty 2000 až 2008 se muzeum rozrostlo o specializovanou expozici Exotická příroda - s důrazem na její pestrost a různorodost. Ve ztemnělém prostředí pralesa představí expozice „Exotický svět hmyzu“ motýly, sarančata, pavouky a mnoho dalších druhů. „Svět pod mořskou hladinou“ je ukázkou bohaté kolekce mořských živočichů ve stylizovaném prostředí korálových útesů.

VÍCE O EXPOZICI

Památník Adolfa
Heyduka

V roce 1900 si básník nechal vystavět podle návrhu  se symboly básnictví – pegasem a labutí. Po smrti paní Heydukové zde byl zřízen památník, který spravuje Prácheňské muzeum v Písku. Jsou zde dochovány básníkova pracovna, jídelna a salon, a to včetně nábytku, knihovny, obrazů i drobných užitkových předmětů. Památník doplňuje malá nově zřízená expozice o životě a díle básníka.

VÍCE O EXPOZICI

Pozorovací věž
Řežabinec

Od roku 1949 je zde chráněn 104 ha velký rybník (největší v okrese Písek) a od roku 1985 i území tůní na jeho východním břehu. V současné době je nejvýznamnější složkou rezervace ptactvo v rákosinách pobřeží a porostech tůní a také obojživelníci v tůních.

VÍCE O EXPOZICI

GEOLOGICKÉ STRÁNKY

Unikátní sbírka
nerostného bohatství

Jak je u muzejních sbírek obvyklé, i v píseckém muzeu je jen malá část ukázek minerálů a hornin veřejnosti prezentována formou stálé expozice. Naprostá většina sbírkových vzorků je uložena v depozitáři, kde je zajištěna jejich ochrana a trvalé uchování. Slouží především k vědeckým a studijním účelům, příp. jsou občas v menší míře využívány ke krátkodobým výstavám, a zůstávají proto běžným návštěvníkům skryty. 


ČLÁNKY / FOTA / VIDEA


Slíbil jsem vydržet do padesátého ročníku

Slíbil jsem vydržet do padesátého ročníku

Asi každý už slyšel o dlouhodobém ornitologickém výzkumu na rybníku Řežabinci, který probíhá každoročně ve druhé půlce července. Pořádající Prácheňské muzeum a ornitolog RNDr. Jiří Šebestian nabízí veřejnosti možnost tábor výzkumníků navštívit letos od 23. do 1. 8. od 6 do 18 hodin.

Přednáška - Svatý hřeb z Milevska

Přednáška - Svatý hřeb z Milevska

Video záznam - dle přednášejích

Co přinese rok 2023 v Prácheňském muzeu?

Co přinese rok 2023 v Prácheňském muzeu?

Na začátku nové návštěvnické sezóny jsme se zeptali ředitele Prácheňského muzea v Písku PhDr. Jiřího Práška, jaké jsou další plány této instituce na letošní rok, co se děje s rybami v akváriích a také jsme se ještě ohlédli za uplynulým rokem.

Knihovna

Knihovna, jejíž počátky sahají až do doby vzniku muzea, se postupem času rozrostla na jednu z nejvýznamnějších muzejních knihoven nejen jižních Čech.
Kromě fondů odborné a regionální literatury, které jsou průběžně doplňovány, obsahuje významný konzervační fond. Ten je tvořen z pozůstalosti získanými soukromými knihovnami básníka Adolfa Heyduka (cca 3400 svazků), regionalisty a bibliofila Jaromíra Malého (cca 5250 svazků) a regionalisty Ivo Beneše (cca 6300 svazků).


ZAMĚSTNANCI MUZEA


PhDr. Jiří Prášek
ředitel muzea

☎ 382 201 114 / 739 203 424
prasek@prachenskemuzeum.cz

Mgr. Jan Adámek
středověké dějiny
zástupce ředitele / vedoucí oddělení
☎ 382 201 120
adamek@prachenskemuzeum.cz

Mgr. Jaroslav Jiřík Ph.D
archeolog
vedoucí oddělení

☎ 382 201 123 / 728 101 790
jirik@prachenskemuzeum.cz


KOUPÍTE U NÁS


Nabízíme suvenýry, pohlednice, keramiku a více než osmdesát titulů publikací.


FOTOGALERIE


Zřizovatel

Organizace zřizované Jihočeským krajem

Spolupracujeme: