historička umění

Martina Měřičková

☎ 382 201 112
merickova@prachenskemuzeum.cz

Odborné zaměření:


Vzdělání:

SSVŠ Písek
FF UK Ústav pro dějiny umění

v muzeu od roku 2017