Historik soudobých dějin

Zdeněk Duda

☎ 382 201 110 
duda@prachenskemuzeum.cz

Odborné zaměření:

politiky dějin českých muzeí
kulturní dějiny pozdního socialismu a postsocialismu


Vzdělání:

Studia kulturní historie, etiky a náboženské pedagogiky na univerzitách v Česku, Německu, Rakousku a na Slovensku. Absolvent Školy muzejní propedeutiky, sám se také podílí na organizaci profesních a odborných školení a seminářů.

V muzeu od roku: 2009


Ostatní aktivity:

Předseda Historické komise AMG
Tajemník Poradního sboru pro sbírkotvornou činnost Prácheňského muzea v Písku
Člen Poradního sboru pro sbírkotvornou činnost Husitského muzea v Táboře
Člen Poradního sboru pro sbírkotvornou činnost Hornického muzea Příbram