archeolog

Tomáš Hiltscher

☎ 382 201 123
hiltscher@prachenskemuzeum.cz

Odborné zaměření:

terénní archeologie, krajinná archeologie, archeologie pozního pravěku a raného středověku


Vzdělání:

2003 - 2007 SPSŠ stavební Resslova 2 České Budějovice – vodohospodářské stavby
2008 - 2012 Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakuta životního prostředí, obor Územní technická a správní služba
2012 - 2014 Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakuta životního prostředí, obor Regionální environmentální správa

v muzeu od roku 2014


Bibliografie (výběrově):

Hlásek, D. – Hiltscher, T. – Šálková, T. – Pták, M. 2017: Záchranný archeologický výzkum polokulturní lokality Písek – AISIN II (okr. Písek) z roku 2014, Archeologické výzkumy v jižních Čechách 30, s. 159-197. ISBN 978-80-87311-85-1
Šálková, T. – Hiltscher, T. – Novák, J. – Houfková, P. – Kovačiková, L. 2017: Bioarcheologická analýza polokulturní lokality Písek – AISIN II (okr. Písek) z roku 2014, Archeologické výzkumy v jižních Čechách 30, s. 199-228. ISBN 978-80-87311-85-1
Hiltscher, T. – Mašková, H. – Jiřík, J. 2018: Nové poznatky k raně středověkému osídlení v povodí toku Skalice – povrchové sběry A. Debrnara. Prácheňské muzeum v Písku v roce 2017, s. 63-90. ISBN 978-80-86193-54-0
Jiřík, J. – Hiltscher, T. 2020: Tři příklady „napoleonik“ v archeologických nálezech na Písecku. Prácheňské muzeum v Písku v roce 2019, s. 62-66. ISBN 978-80-86193-72-4
Šálková T., - Hiltscher, T. – Dreslerová, D. – Kovačiková, L. – Jiřík, J. 2020: The Benefits of Using Radiocarbon Dating and an Interdisciplinary Approach for Identifying Contamination of Archaeological Find Assemblages. A Case Study from the Multi-period Settlement Site at Rakovice, Czech Republic. Interdisplinaria Archeologica. Natura Sciences in Anrchaeology, vol. XI, 1, s. 21-31. ISSN 1804-848X
Hiltscher, T. – Jiřík, J. 2021: Ojedinělé nálezy kovových raně středověkých artefaktů z okresu Písek mezi léty 2012 – 2020, Archeologické výzkumy v jižních Čechách 34, s. 227-238. ISBN 978-80-7646-019-5
Hiltscher, T. – Jiřík, J. – Šálková, T. – Kovačiková, L. 2021: Záchranný archeologický výzkum v pravěké a raně středověké lokalitě Rakovice – Na Pile, Archeologické výzkumy v jižních Čechách 34, s. 151 – 181. ISBN 978-80-7646-019-5
Hiltscher, T. – Jiřík, J. 2021: Drobné archeologické nálezy keramiky pravěkého a raně středověkého stáří na Písecku mezi léty 2014 – 2020, Prácheňské muzeum v Písku v roce 2020, s. 205 – 222. ISBN 978-80-86193-75-5
Smělý, T. – Hiltscher, T. 2020: Půlená čtyřiadvacetina statéru typu hlava/kolo z Podolí II (okr. Písek), Numismatický sborník 34/2, s. 254 – 258. ISBN 978-80-7007-704-7