Publikace


Jak dělá žirafa ? aneb za přírodou jižní Afriky

RNDr. Karel Pecl
294 Kč

Královský hrad v Písku

PhDr. Tomáš Durdík
30 Kč

Die königliche Burg in Písek

PhDr. Tomáš Durdík
50 Kč

Die Geschichte hinter dem Glas, Eine Reise durch die tschechisch-niederösterreichische Glasregion

Martin Vogg
88 Kč

Proměny Marty Krásové

Marie Bartošová
110 Kč

JITEX 70* 1949 - 1989

Bohumír Bernášek, Zdneněk Duda a kol.
250 Kč

Letci Písecka na bojištích druhé světové váky

Zdeněk Jíša
48 Kč

Za osudy klapajících perliček

Jaroslava Pixová
319 Kč

Jak se žilo v Písku u Svatého Václava

Jaroslava Pixová
309 Kč

Zámečky a tvrze jižních Čech
aneb jak se na nich žije dnes 2

Jaroslava Pixová
294 Kč

Zámečky a tvrze jižních Čech
aneb jak se na nich žije dnes 3

Jaroslava Pixová
294 Kč

Zpívající řeka / od Smetiprachu po Zvíkov

Jaroslava Pixová
231 Kč

Prácheňské muzeum v Písku
Průvodce expozicemi

40 Kč

The Prácheň museum in Písek
Guide to expositions

Město Písek
50 Kč

Písek ve výtvarném umění
CD

Prácheňské muzeum
80 Kč

Začátky průmyslu na Písecku do roku 1914

Ladislav Cihla
5 Kč

Pietní park - Památník města Písku neodumírá

Jaroslav Kudrnáč
10 Kč

Historie zemědělské malovýroby na Písecku I - III

Matěj Hřídel
10 Kč

Dále také nabízíme:

Zprávy o činnosti (výroční zprávy) Prácheňského muzea v Písku z let 2006 - 2012, 2014 - 2020

Katalogy z výstav