Publikace


Jak dělá žirafa ? aneb za přírodou jižní Afriky

RNDr. Karel Pecl
294 Kč

Královský hrad v Písku

PhDr. Tomáš Durdík
30 Kč

Die königliche Burg in Písek

PhDr. Tomáš Durdík
50 Kč

Malé Antily pohledem cestovatele

RNDr. Karel Pecl
60 Kč

Historie za sklem, Cesta česko-dolnorakouským sklářským regionem

Martin Vogg
88 Kč

Die Geschichte hinter dem Glas, Eine Reise durch die tschechisch-niederösterreichische Glasregion

Martin Vogg
88 Kč

80 let skautingu v Písku

Okresní rada Junáka Písek
40 Kč

Proměny Marty Krásové

Marie Bartošová
110 Kč

Paměti mlynáře aneb z rodného Tábora do píseckých mlýnů

Jaroslava Pixová
198 Kč

JITEX 70* 1949 - 1989

Bohumír Bernášek, Zdneněk Duda a kol.
250 Kč

Letci Písecka na bojištích druhé světové váky

Zdeněk Jíša
48 Kč

Otava / Magická krása šumavské řeky

Libor Chvojka, Jan Kavale
165

Tábor - Ražice / 130. výročí trati

Jiří Marel
110  Kč

Jak se žilo v Písku u Svatého Václava

Jaroslava Pixová
309 Kč

Za osudy klapajících perliček

Jaroslava Pixová
319 Kč

Zámečky a tvrze jižních Čech
aneb jak se na nich žije dnes 2

Jaroslava Pixová
294 Kč

Zámečky a tvrze jižních Čech
aneb jak se na nich žije dnes 3

Jaroslava Pixová
294 Kč

Zpívající řeka / od Smetiprachu po Zvíkov

Jaroslava Pixová
231 Kč

Města Otakarova / Ve stopách krále železného a zlatého

Spolek Města Otakarova
220 Kč

Prácheňské muzeum v Písku
Průvodce expozicemi

40 Kč

The Prácheň museum in Písek
Guide to expositions

Město Písek
50 Kč

Začátky průmyslu na Písecku do roku 1914

Ladislav Cihla
5 Kč

Pietní park - Památník města Písku neodumírá

Jaroslav Kudrnáč
10 Kč

Historie zemědělské malovýroby na Písecku I - III

Matěj Hřídel
10 Kč

Písek ve výtvarném umění
CD

Prácheňské muzeum
80 Kč

Dále také nabízíme:

Zprávy o činnosti (výroční zprávy) Prácheňského muzea v Písku z let 2006 - 2012, 2014 - 2020

Katalogy z výstav