geolog
 

Jaroslav Cícha

☎ 382 201 119
cicha@prachenskemuzeum.cz

Odborné zaměření:

mineralogie grantitických pegmatitů
topografická mineralogie
montanistika a historie těžby nerostných surovin
kras moldanubika


Vzdělání:

Vysoká škola zemědělská v Českých Budějovicích

v muzeu od roku 1991


Publikační činnost (výběr):

Články

CÍCHA J. (1985): Sekundární kalcitové výplně Jiříčkovy jeskyně u Malenic. – Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích – přír. vědy 25: 102.
CÍCHA J. (1993): Středověké zlatodoly Kometa. Studie z dějin hornictví 22 – Rozpravy Národního technického muzea v Praze 125: 24–25.
CÍCHA J. (1999): O záhnědách písecké pegmatitové oblasti. − Minerál, 7: 4-5.
CÍCHA J. (2001): Mineralog PhDr. August Krejčí. − Minerál, 9: 74-80.
CÍCHA J. (2003) : Minerály lomu Kamenné doly u Písku. − Minerál, 11, 2, 86-89.
CÍCHA J. (2007): Drahokamové beryly z Písku. − Minerál, 15: 68-70.
CÍCHA J. (2008): Mörchnerkar a Saurüssel – významné lokality alpských žil v Zillertálských Alpách. − Minerál, 16: 346-355.
CÍCHA J. (2009): Historie poznávání minerálů granitických pegmatitů Písecka. – Minerál Speciál, 17: 28-34.
CÍCHA J. (2009): Historie těžby granitických pegmatitů na Písecku. – Minerál Speciál, 17: 20-28.
CÍCHA J. (2011): Ametystová mineralizace tektonických poruch v hydrotermálně alterovaných durbachitických horninách v Přílepově u Milevska. − Minerál, 19: 314-324.
CÍCHA J. (2012): Gwindel – zvláštní způsob růstu krystalů křemene. − Minerál, 20: 254-271.
CÍCHA J. (2014): Fluority mladovariské křemen-fluoritové mineralizace v jižních Čechách. − Minerál, 22: 458-465.
CÍCHA J. (2014): Písecký pegmatitový lom u Obrázku v roce 2014 – odvodnění a průzkum legendární mineralogické lokality. − Minerál, 22: 481-486.
CÍCHA J. (2016): Otázka vzniku hrncovitých kapes v Chýnovské jeskyni. – 150 let Chýnovské jeskyně, sborník příspěvků semináře ke 150. výročí objevení, Acta speleologica 7: 56-59.
CÍCHA J. (2016): Alpské žíly - vznik, vývoj a výskyt v oblasti Alp. − Minerál, 24: 3-21.
CÍCHA J. (2016): Alpští strahleři a strahlerství. − Minerál, 24: 22-36.
CÍCHA J. (2016): Historie grafitových dolů u Černé v Pošumaví. – Minerál Speciál, 24: 13-26.
CÍCHA J. (2016): Krasové jevy mezi Černou v Pošumaví a Bližnou. – Minerál Speciál, 24: 95-108.
CÍCHA J. (2019): K otázce mimořádných ukázek zlata nalézaných detektory kovů na příkladu jižních Čech. − Minerál, 27: 207-213.
CÍCHA J. (2020):Pseudomorfózy po cordieritu-sekaninaitu v pegmatitech Písecka. – Minerál 28: 447-452.
CÍCHA J., FRANĚK J., KREJČA F. (2009): Skelettquartz aus einer alpinen Zerrkluft im Val Sissone, Malenco-Gebiet, Italien. – Lapis 34/1: 45-47. München.
CÍCHA J., ŠVECOVÁ E. (2019): Mineralogie xenotimů z píseckých pegmatitů. − Minerál, 27: 19-23.
CÍCHA J., VÍŠKOVÁ E. (2021): Jarosit z historické lokality Smrkovice u Písku a prvé nálezy minerálů jarositové skupiny u nás. − Minerál, 29: 269-274.
HOUZAR S., CÍCHA J. (2009): Chondrodit v mramorech v okolí Písku, jižní Čechy. − Minerál, 17: 316-319.
HOUZAR S., CÍCHA J. (2016): Chondroditové a klinohumitové mramory podolského komplexu na Písecku a jejich fluorem bohatá Mg-Si-Ti-Ba-Zr minerální asociace (moldanubikum, Český masiv). – Bulletin mineralogicko-petrologického odd. Nár. muzea v Praze 24/1: 33-45 (se S. Houzarem).
HOUZAR S., Novák M., CÍCHA J. (2016): Přehled minerálních asociací a litologie mramorů české části moldanubika (Český masiv). – Bulletin Mineralogie Petrologie 25/2: 113-140.
NOVÁK M., CÍCHA J. (2009): Klasifikace granitických pegmatitů Písecka. – Minerál Speciál, 17: 8-19.
NOVÁK M., CÍCHA J., ČOPJAKOVÁ R., ŠKODA R., VAŠINOVOÁ-GALIOVÁ M. (2017): Milarite-group minerals from the NYF pegmatite Velká skála, Písek district, Czech Republic: sole carriers of Be from the magmatic to hydrothermal stage. – European Journal of Mineralogy 29/4: 755-766. Stuttgart.
SEJKORA J., CÍCHA J., JEBAVÁ I. (2011): Minerální asociace fosfátů z Čížové u Písku (Česká republika). Bulletin mineralogicko-petrologického odd. Nár. muzea v Praze, 19/1: 1-26.
SEJKORA J., LITOCHLEBJ. , NOVÁK M., CÍCHA J., DOLNÍČEK Z. (2020): Nickel-(Bi,Ag) sulphide mineralization from NYF Vepice pegmatite, Milevsko pluton, southern Bohemia (Czech Republic) – a reflection of the parental granite chemistry. – Journal of Geosciences, 65: 187-199.
ŠKODA R., NOVÁK M., CÍCHA J. (2011): Uranium-niobium-rich alteration products after „písekite“, an intimate mixture of Y,REE,Nb,Ta,Ti-oxide

Monografie, kapitoly v monografiích

CÍCHA J. (1999): Jeskyně a historická důlní díla v jižních Čechách a na Šumavě. 102 s. Kletr, Plzeň.
CÍCHA J. (ed.) et al. (2005): Exkurzní průvodce po mineralogických a geologických lokalitách. Seminář geologů muzeí ČR a SR - Živec. 52 str. Prácheňské muzeum, Písek.
HROMAS J. (ed.) et al. (2009): Chráněná území ČR XIV – Jeskyně. Více kapitol věnovaných krasu a pseudokrasu jižních Čech. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno, 608 str., Praha.
KOLEKTIV (2003): Šumava – příroda, historie, život. Kapitola Krasové jevy. 800 str., Baset, Praha.
MORÁVEK P. (ed.) et al. (2017): Stezkami zlatonosných revírů Čech a Moravy. Kapitola Zlato na Písecku. – ČGS Praha, 160 str.
minerals from the Obrázek I pegmatite, Písek, Czech Republic. – Journal of Geosciences 56: 317-325.