archeoložka
 

Erika Pixová

☎ 382 201 125
pruchova@prachenskemuzeum.cz

Odborné zaměření:

archeothanathologie (archeologie smrti a pohřbívání)
tafonomické procesy
bioarcheologie
problematika vícečetných hrobů


Vzdělání:

Gymnázium v Písku
Archeologie na Fakultě humanitních studií Západočeské univerzity v Plzni (Bc studium)
Archeologie na Filosofické fakultě Západočeské univerzity v Plzni (Mgr studium)
Antropologie populací minulosti na Filosofické fakultě Západočeské univerzity v Plzni (Mgr studium)
v současnosti PhD studium na Archeologii na Filosofické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

v muzeu od roku 2020